11è CONCURS NACIONAL DE PINTURA AMICS DELS CASTELLS DE TORTOSA

El Concurs de Pintura que ve organitzant la nostra entitat des de fa 11 anys, el celebrarem enguany el diumenge 5 d'octubre durant tot el dia. Esteu convidats.

El Concurs reparteix més de 16.000 euros dels premis gràcies a la col·laboració de diversos esponsors. Aquest té com objectiu promocionar el patrimoni històric i artístic de Tortosa a partir de la pintura.


Aqui podeu consultar les bases. Us hi esperem!

B A S E S
1. CONVOCA: L’Associació Cultural “Amics dels Castells”
de Tortosa.
2. PARTICIPANTS: Podran participar-hi tots els
artistes pintors que ho desitgin, sense importar-ne la
nacionalitat.
3. PINTURA RÀPIDA: El tema serà lliure però s’haurà
d’emplaçar obligatòriament dins el marc urbà o rodalies
de la ciutat de Tortosa.
4. TEMA LLIURE: Cada artista podrà concursar en
l’apartat de pintura lliure amb un quadre original i
inèdit, per tècnica d’oli i aquarel·la signat per l’artista.
Aquests quadres es podran lliurar en el moment de
formalitzar la inscripció.
Tanmateix, això, obliga a l’artista a prendre part en
l’apartat de Pintura Ràpida.
Totes les obres presentades han d’anar acompanyades
al seu darrere de la corresponent butlleta identificativa,
que s’entregarà en el moment de la inscripció, on serà
obligatori complimentar totes les dades.
5. PRESENTACIÓ: Les obres del Tema Lliure poden
anar protegides amb un llistó o marc de motllura
senzilla.
En l’apartat de Pintura Ràpida no és necessari presentar
l’obra emmarcada, però les aquarel·les i dibuixos
hauran d’anar sobre un suport rígid.
6. TÈCNICA: En els dos apartats del concurs, els
procediments pictòrics seran l’oli, acrílic, aquarel.la,
dibuix, grassos o similars.
7. MESURES: La mesura mínima (superfície pintada neta)
en els dos apartats del concurs serà:
Oli i Acrílics: (25 figura) 81 x 65 cm.
Aquarel.la: 65 x 50 cm.
Dibuix: 65 x 50 cm.
8. PREMI BAIX EBRE: El Premi Especial Francesc Llop
i Marqués, patrocinat pel Consell Comarcal del Baix
Ebre, es lliure per a tots els pintors inscrits al concurs,
que hauran de presentar un quadre de pintura seca en
tècnica lliure. L’obra ha de ser original i significativa
del marc urbà o rodalies d’un poble a escollir del Baix
Ebre.
9. PREMI TERRES DE L’EBRE: Els pintors nascuts o
residents a les Terres de l’Ebre podran optar al Premi
Terres de l’Ebre, a més del premi en l’apartat de Pintura
Lliure o Ràpida. (S’han d’identificar al moment de la
inscripció)
10. CONCENTRACIÓ: El diumenge dia 5 d’octubre a
partir de les 8,00 h. del matí, al Pavelló de “La Nau” del
Parc Teodoro González, on es procedirà a la inscripció
de tots els pintors participants. Es donarà un número
d’ordre d’inscripció, es prendran les dades personals
i seran segellades les teles i papers preparats per a
concursar.
11. QUANTITAT: Cada concursant podrà presentar una
obra per tècnica d’oli i aquarel·la en l’apartat de
Pintura Lliure i premi especial Francesc Llop Marqués
del Consell Comarcal del Baix Ebre. En la modalitat de
Pintura Ràpida es podrà participar en tots els apartats
o tècniques que desitge l’artista, si el temps li ho
permet.
12. IDENTIFICACIÓ: Les obres que es donen per
acabades es presentaran signades.
13. ADMISSIÓ: Les obres acabades i signades s’entregaran
al Pavelló de “La Nau” del Parc Teodoro González, fins
les 14,00 hores del mateix dia de la participació.
14. JURAT: El Jurat estarà format per personalitats
vinculades amb el món de la crítica, l’art i la cultura. El
seu veredicte serà inapel·lable. Qualsevol dels apartats
poden ser declarats deserts si el Jurat ho creu oportú.
15. LLIURAMENT DE PREMIS: El lliurament de premis es
realitzarà el diumenge dia 5 d’octubre a les 19.00 hores,
al Pavelló de “La Nau” del Parc Teodoro González. Tots
els patrocinadors que així ho desitgin podran entregar
els seus premis als pintors guardonats.
16. PREMIATS: Les obres premiades quedaran en propietat
de cadascun dels patrocinadors del concurs.
17. EXPOSICIÓ: Tot el conjunt d’obres presentades al
concurs formarà part d’una exposició a la sala del
Pavelló de “La Nau” del Parc Teodoro González, que
romandrà oberta fins el dia 23 d’octubre de 2008 de 19
a 21h.
L’artista podrà fixar el preu de venda al dors de la
seva obra. En cas de no haver estat premiat, durant
l’exposició, es podrà facilitar la informació a qualsevol
persona interessada en la seva adquisició.
18. RECOLLIDA D’OBRES: Les obres no premiades es
podran recollir al finalitzar l’exposició, a partir del 24
d’octubre de 2008 pel mateix pintor o persona vinculada
degudament autoritzada i presentant el corresponent
resguard segellat. Passats tres mesos de la cloenda de
l’exposició, les obres no recollides passaran a formar
part del patrimoni de l’Associació Amics dels Castells.
De totes les obres venudes l’organització retindrà el
15% de comissió, per atendre despeses del concurs.
19. DINAR: A tots els pintors participants se’ls facilitarà un
tíquet vàlid per a dues persones, per al dinar col·lectiu
que tindrà lloc a la Llotja Gótica del Parc Teodoro
González.
20. INFORMACIÓ: Per a més informació poden adreçarse
a: Secretaria de l’associació Amics dels Castells, carrer
Portal dels Romeus 10, de Tortosa. Ap. de correus
327.
J. Rollán: 977 442 938 • 636 56 30 26
E-mail: artrollan@yahoo.es • rollan@coac.net
21. PUBLICACIÓ: L’Entitat organitzadora es reserva el
dret de publicar qualsevol obra premiada.
22. ACCEPTACIÓ: El fet de participar al concurs,
comporta l’acceptació d’aquestes bases, i el seu
veredicte. Qualsevol circumstància no prevista en les
bases serà resolta per la Comissió Organitzadora o el
Jurat. L’organització no es fa responsable dels danys,
pèrdua, etc. que poguessin sofrir les obres presentades
al concurs. Tanmateix es vigilarà la seva correcta
conservació i bon tracte.
23. Col·lectiva Primers Premis: El departament de
Cultura de l’Exc, Ajuntament de Tortosa, ofereix de
forma desinteressada una de les sales d’exposicions
municipals una exposició col·lectiva de pintura entre
els guanayadors dels Primers Premis en cadascun dels
apartats del concurs de Pintura Ràpida i lliure, amb
totes les tècniques que ofereix el concurs, oli-acrílic,
aquarel·la, i dibuix.
L’exposició es podria programar per una data a convenir
dinte de l’any 2009.
Els catàlegs, publicitat radiofònica local
i altres despeses de la sala aniran
a càrrec de l’Ajuntament de
Tortosa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...