FORTÍ DEL BONET


Fortí o reducte del Bonet està emplaçat en un promontori rocós del barranc del Rastre. Té una ubicació i orientació molt estratègica ja que guaitava els camins que arribaven a la ciutat des del nord-est.

Les muralles adjacents son dues, el llenç nord enllaça amb les Avançades de Sant Joan, baixant pel barranc del Rastre i el sud amb el baluard del Carme o la Victòria.

Per accedir en vehicle, s’ha d’agafar el carrer Mare de Déu de la Providència i continuar pel camí del Rastre, passades corbes pronunciades de pujada, la carretera arriba al Bonet on es pot aparcar amb facilitat. A peu es pot accedir a traves d’unes escales que arranquen a l’aqüeducte ubicat al carrer de Callao.

El Fortí del Bonet, és un xicotet reducte fortificat amb fossat, construït a sobre d’una petita construcció de guaita anterior, com una avançada sobre el barranc del Rastre, la suda i les seves Avançades, a la part septentrional funciona com avançada del Sitjar.

El terme del Bonet apareix per primer cop al SXIX, abans era nomenat reducte o bastió del Rastre. Tot i que als plànols apareix en anterioritat, és al SXVIII quan es presenta amb la llinda del portal i muralles de connexió en Avançades i Sitjar, passant a ser part del primer recinte emmurallat del Rastre.

El Fortí d’uns 750m2 i 9m d’alçada, és de planta hexagonal i paraments atalussats. Consisteix en: planta baixa, terrat i un petit pati en la part posterior. L’entrada dóna la pati el qual presenta uns arcs de suport de pas de ronda en els dos panys que donen a la ciutat. El fortí també té cisterna i a través d’una rampa s’accedeix a la terrassa i pas de ronda.

La unió dels dos panys de muralla a la zona de la terrassa formen un angle agut, on estan emplaçades quatre canoneres per situar l’artilleria, sobre aquest angle i per emfatitzar l’alçada del fortí es situava aquí una garita, actualment ensorrada. A sota de la garita hi ha un gran escut esculpit en pedra encara no desxifrat.

Font de la imatge i el text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.

Geocalització al Google Maps: https://goo.gl/maps/uCBpqdpRxPw

FORTÍ DE TENASSES


Tenasses o Tenalles, és una complexa estructura defensiva, situada al nord de Tortosa i exempta. Amb 300m de llarg i una superfície de 26,400m2, es va edificar passat el barranc del Cèlio.

Situada sobre un promontori base, com la resta de turons de Tortosa, esta encerclat per barrancs, que delimiten la fortalesa. La façana sud, és la més espectacular i s’assenta sobre un rocós i escarpat vessant, que mira l’horta de Pimpí, l’Ebre, la plana i lo Port.

L’accés en vehicle i també per a vianants es fa a partir del Portal de Remolins, per la Costa de Tenasses, que després passa a Costa del Cèlio, passant un 800m i amb el turó de Tenasses a l’esquerra, es gira per una pista de terra que porta a l’explanada al nord de la fortificació, on es pot aparcar. Per a vianants existeix un camí que surt de la Torre del Cèlio en Remolins i arriba a l’entrada original, tot i que actualment resta poc transitable al estar ple de vegetació i brossa.

El Fortí de Tenasses, és una avançada defensiva de la muralla nord de Remolins, aprofita una plana que te forma de fletxa orientada a la ciutat.

Tot i el nom, el fortí no correspon a la tipologia militar de “tenasses”, sinó que es tracta d’una construcció de suma de mitjos baluards, tipus hornabecs. La nomenclatura de tradició popular, podria vindre no tant de l’estructura sinó com de la posició que ocupa front el complex defensiu.

El fortí està format per dos recintes continguts, però diferenciats i bastits en dues etapes, finals del SXVII i SXVIII.

El primer conjunt del SXVII, té un cos defensiu parcialment terraplenat sent una joia de l’arquitectura militar de l’època. El cos amb una altura de 8m, esta format per dos semibaluards units per una cortina central i dos flancs laterals, units en la part posterior formant un angle agut.

El flanc lateral de l’hornabec de l’esquerra dóna a l’exterior sobre un precipici, el de la dreta està protegit per una muralla perimetral i conté un portal d’entrada a un pati-fossat. L’accés al primer cos de Tenasses es fa a través d’un portal format a l’exterior per un angle recte i brancals de pedra picada. A l’interior seguint un pas estret, hi trobem dues sales de desigual altura, l’espai esta cobert per volta de canó de maó; destinades a magatzem de pólvora.

El pati interior té la funció de distribuïdor, apareixen una rampa i escales que faciliten la pujada al cos superior del cos defensiu, on es situen divuit canoneres i les restes de les garites ubicades en els angles sortints dels hornabecs. A més hi trobem a la zona una voluminosa cisterna amb volta amb proba de canó i al mig del nivell superior un suport de parallamps bastit en carreus.

Les segones Tenasses, és un recinte fortificat, de grans dimensions. Ubicat a continuació del fossat de les primeres Tenasses, l’espai central l’ocupa la Plaça d’Armes amb 8500m2. Actualment lliure d’edificacions, però sembla que la mateixa en el passat albergava diferents construccions.

El front nord, conté diferents element  d’una fortificació abaluartada: dos grans semibaluards, units per una cortina central: hornabec. Precedits per un fossat amb un revellí.

A la cortina central es situa una entrada a la plaça d’armes format per parament de carreus i un portal amb brancals i arc rebaixat, construïts en pedra treballada.

Amics dels Castells, reclama la seva integració en el sistema urbà de la ciutat i habilitació, per a la seva visita. A més d’una neteja periòdica del mateix, un cop la mateixa és propietat municipal.

Font de la imatge i el text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.

Geocalització a Google Maps: https://goo.gl/maps/UZrJpyb8BUz

LA XIII TROBADA D'ENTITATS CULTURALS DE L'ANTIGA DIÒCESI DE TORTOSA, EN IMATGES.


La pluja ens ha acompanyat avui a l'Observatori de l'Ebre​ , i també la bona companyia, en la XIII Trobada d'entitats i associacions culturals de l'antiga diòcesi de Tortosa. 

Hem gaudit de tres ponències d'aproximació al territori des de diferents perspectives: la històrica (per Agustí Agramunt), la patrimonial (per Àngel Portolés · PEU-UJI) i l'econòmica (per Juan Antonio Duro). Han intervingut també les representants de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, la CCEPC, i l'Institut Ramon Muntaner.


També hem comptat amb la presència de Sisco Ollé (regidor de cultura a l'ajuntament de Roquetes), David Altadill (director de l'Observatori de l'Ebre), Ferran Bladé (director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre), Vicky Carles representant de Graëllsia i Ramon Ruiz, president d'Amics dels Castells.La música de Pili Cugat i Carlos Lupprian ha posat un emotiu punt final a les intervencions.


Per últim, de la mà de Maria Genescà, hem descobert la biblioteca de l'Observatori, on actualment es pot gaudir d'una exposició de mapes de diferents èpoques i d'arreu del món.

LA CATEDRAL DE TORTOSA I EL SEU ENTORN. PASSAT, PRESENT I FUTUR: CAP A UNA NOVA CIUTAT

Fem aquest escrit per deixar constància de la nostra participació en la taula rodona de la dita jornada, organitzada per la URV Campus Terres de l’Ebre.

En primer lloc volem agrair la invitació a l’entitat a participar en la mateixa i als coordinadors de la Jornada per potenciar el diàleg i la comunicació entre els diferents entitats, administracions i especialistes de la ciutat.  

En quant al posicionament inicial envers l’enderroc de la façana fluvial o les conegudes com a cases de la Catedral, i sense cap ànim d’obrir cap debat, l’entitat Amics des dels seus inicis es va mostrar desfavorable al seu enderrocament, conegudes són en el seu històric les xarrades, ponències i estudis envers la protecció i recuperació de les cases del carrer Croera.


Tot i així en els últims temps, l’entitat va restar en silenci i aquelles persones que vam defensar la façana fluvial històrica, sempre ho férem a nivell particular.

Més enllà del m’agrada o no m’agrada, era evident que les cases presentaven tota una sèrie de deficiències i que les solucions futures han de millorar els problemes del passat.

Un referent; el Centre Arqueològic de l’Almoina de València.

És evident que no hem d’inventar res, en les possibles solucions que planteja actualment el nou entorn de la Catedral de Tortosa. Nosaltres proposem aquesta actuació per proximitat  i adaptació a la problemàtica que se’ns presenta actualment a la ciutat.


L’Almoina és un espai situat entre elements que ens recordaran a la nostra ciutat, la catedral de València, el Palau Episcopal, la Basílica de la Mare de Déu, l’Almodí... és a dir al cor de la ciutat. Un solar que va proporcionar l’enderroc de l’antiga casa gòtica de l’Almoina i que des del 1985 constitueix una antologia històrica de la ciutat amb una superfície de 2500 metres quadrats.


L’Almoina es presenta al visitant com un viatge al passat, on poder anar reconstruint la història i l’evolució urbana de la ciutat mitjançant les línies de temps i destacant els contextos històrics globals i particulars. És així com el visitant descobreix i transita, des de la fundació de la ciutat de Valentia, passant per la primera ciutat cristiana (visigoda), la constitució de Balànsiya i l’Almoina en època medieval, fins l’actualitat. Com es pot apreciar, la similitud amb el solar de les cases de la catedral és més que evident.


Tot i així l’Almoina de València, no sols mostra connexions en el seu interior expositiu, al seu exterior mostra tota una sèrie de solucions urbanístiques i arquitectòniques, que poden ser referents a l’hora d’actuar a la nostra ciutat. L’equipament cultural creat genera tota una sèrie de connexions entre els diferents espais que uneix, a més de crear una gran plaça urbana i solucionar els problemes visuals que generen les mitgeres preexistents al nou espai generat per l’enderroc.

L’entorn de la Catedral de Tortosa.

Baix el nostre punt de vista les excavacions aparegudes, del tot inesperades pel seu alt valor històric, sent la muralla romana la veritable protagonista, han de ser conservades, museïtzades, transitables i visitables.


Ha de generar un equipament cultural de primer ordre a la ciutat i de titularitat pública. Un espai de coneixement i de divulgació de la història de ciutat i el seu territori i de la seva evolució tant urbana, com històrica. Tanmateix les excavacions han d’esgotar totes les possibilitats, encoratjant a l’administració local a realitzar una tercera fase a les mateixes.

Un espai que aprofitant les diferents cotes de nivell aglutini les visuals urbanes i paisatgístiques a l’exterior. Un espai que es situarà en un punt estrella de la mateixa i que ha de ser la veritable carta de presentació de la ciutat, creant un nou centre cultural on el mateix pot generar de nexe d’unió entre el Museu de Tortosa (antic escorxador), la Catedral i la seva Mostra Permanent, el Palau del Bisbe i en extensió el Palau Oliver de Boteller, la font gòtica i la casa de la Diputació. Un recorregut on en pocs metres el visitant i el ciutadà ha de tenir una visió periscòpica de la història, a través dels diferents estils que s’aglutinen allí.


Tanmateix és un projecte agosarat i que exigeix de molt de rigor amb una amplia afectació a l’entorn de la catedral, tant en circulació, en visuals i connexió d’espais sense oblidar-se del riu Ebre, com a autèntic element identitari de la ciutat i el territori. Davant tot i això Amics aposta per la contemporaneïtat i realitzar un projecte acord amb el nostre temps que integri tots aquests espais, sent el punt d’unió la nova plaça, on el vianant sigui el veritable protagonista.


Per aquest motiu vam acceptar la participació en la taula rodona de la jornada, ja que pensem que el futur de la ciutat l’hem de treballar entre tots i les entitats han de tenir un paper important en aquest esdevenir. 

Ramon Ruiz i Fons
President d'Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa.

Imatges.
Figura 1: 2002 i 2003 Xerrades i debats, promoguts per l'entitat Amics dels Castells. Font revistes entitat.
Figura 2: Excavacions del solar de l'Almoina de València. Font jdiezmal.com
Figura 3: Exterior del Centre Arqueològic l'Almoina de València.
Figura 4: Interior expositiu de l'Almoina, connexió visual d'espais.
Figura 5: Espai expositiu, integració del nou espai urbà a la trama preexistent. Font Love València
Figura 6: Diferents element treballats en el seu interior a través de plànols, infografies, fotografies... Font Ajuntament de València. 
Figura 7: Integració de mitgeres, espai expositiu i urbà, de l'Almoina. Font visitervalencia.com
Figura 8: Excavació arqueològica de Tortosa. Fotos Gerard Climent.
Figura 9: Espai amb afectació amb la nova actuació urbanística
Figura 10: Taula rodona. Font Ser Ebre

XIII TROBADA D'ENTITATS CULTURALS DE L'ANTIGA DIÒCESI DE TORTOSA


“L’antiga Diòcesi de Tortosa o com explicar al segle XXI la realitat social i cultural de les comarques que la conformaven”, és el títol de la XIII Trobada d’entitats i associacions culturals de l’antiga Diòcesi de Tortosa, que se celebrarà el dia 26 de novembre a la seu de l’Observatori de l’Ebre de Roquetes. Aquesta activitat està organitzada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa i el Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia de Roquetes i pretén aprofundir en la realitat del territori que conformava l’antiga Diòcesi de Tortosa des de diferents perspectives. Així, s’estudiaran aquests territoris atenent als seus vincles sociohistòrics, a la seva economia i al seu patrimoni, de mans dels professors de la Universitat Rovira i Virgili, Agustí Agramunt i Juan Antonio Duro, i de la Universitat Jaume I, Àngel Portolés, respectivament.A banda de les conferències especialitzades també hi haurà un espai destinat en aquesta tretzena trobada, a la presentació de projectes liderats per diferents centres i entitats. S’hi podrà conèixer la comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre, els projectes de l’IRMU i de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i la recerca que el grup Graëllsia està realitzant sobre els camins de transhumància des d’Occitània fins a l’Ebre. En l’apartat més lúdic, s’hi podrà veure l’espectacle Riu de maig, a càrrec del guitarrista Carlos Lupprian i la veu de Pili Cugat, i visitar la biblioteca de l’Observatori, activitats a les quals les seguirà un dinar de germanor. Com activitat complementària a la trobada s’ha previst la participació en el concert emmarcat en el Festival Músiques en Terres de Cruïlla, coorganitzat per l’IRMU, Ovidi Simfònic, a càrrec de la Coral Sant Jordi i de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca. Tindrà lloc a les 19.30 hores a la Casa de Cultura de la Sénia.


L’accés a la trobada, en què col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Ajuntament de Roquetes, l’Observatori de l’Ebre i l’Obra Social “La Caixa”, és totalment lliure. Únicament necessita inscripció i pagament previ el dinar, opcional, que té un preu de 16€, a l’adreça merce@irmu.org


PROGRAMA

XIII Trobada d’entitats i associacions culturals de l’antiga Diòcesi de Tortosa
26 de novembre de 2016
Observatori de l’Ebre, Roquetes (el Baix Ebre)

"L’antiga Diòcesi de Tortosa o com explicar al segle XXI la realitat social i cultural de les comarques que la conformaven”

9.45 h - Rebuda dels participants

10.00 h - Inauguració de la jornada

10.15 h Els vincles sociohistòrics entre les comarques de l'antiga Diòcesi de Tortosa. Una realitat no (sempre) reconeguda, a càrrec d’Agustí Agramunt, investigador postdoctoral del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili

11.00 h - Pausa-Cafè


11.30 h - El patrimoni com a recurs per a la vertebració social i cultural del territori de la Diòcesi de Tortosa: claus, exemples i propostes, a càrrec d’Àngel Portolés, llicenciat en Humanitats per la Universitat Jaume I i especialista en gestió cultural i en projectes culturals en àrees rurals

Croquis del Tossal del Rei, amb l’antic de Castell Marroquí.
Font: Arxiu Comarcal del Baix Ebre12.15 h - L'economia dels territoris de l’antiga Diòcesi de Tortosa del futur: millor que el present, a càrrec de Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d’Economia local i regional de la Universitat Rovira i Virgili

13.00 h - Debat

13.15 h - Presentació de projectes per part dels centres
  • La Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre
  • Presentació de projectes de la CCEPC i l’Institut Ramon Muntaner
  • Recerca per donar a conèixer la importància dels camins de transhumància des d'Occitània a l'Ebre (ruta seguida pels darrers Bons Homes). Graëllsia

13.45 h - Actuació: Riu de maig. A la guitarra, Carlos Lupprian, i a la veu, Pili Cugat

14:15 h - Visita a la Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre

15.00 h - Dinar al Restaurant Lo Llaüt. Carrer del Comerç, 41, 43500 Tortosa. Preu del dinar: 16€ (Cal inscripció prèvia al correu merce@irmu.org)

19:30h - Concert de Santa Cecília. Ovidi Simfònic, en el marc del Festival Músiques en Terres de Cruïlla organitzat per el Centre d’Estudis Seniencs, l’Agrupació Musical Senienca i l’Institut Ramon Muntaner
A la Casa de Cultura de la Sénia, C/ del Mestre Esteller, s/n.
Amb la Coral Sant Jordi i la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca.
Amb la participació de la Coral Polifònica de Joventuts Unides i de les bandes Infantil i Juvenil de l’Agrupació Musical Senienca.

Comissió Organitzadora:
Antònia Serres. Associació Cultural  Pi del Broi
Joan Lluís Camps. Associació Cultural del Matarranya
Joan Ortí. Centre d’Estudis del Maestrat  i  Maestrat Viu
Joaquim Buj. Associació Cultural  Lo Rafal i centres d’estudis dins del projecte Terres de Cruïlla
Joaquim Domato. Graëllsia
Josep Messeguer. Maestrat Viu
Josep Moragrega. Centre d’Estudis Ribera d’Ebre
Juanjo Duran. Centre d’Estudis Ribera d’Ebre
Lluís Miró. Centre d’Estudis Seniencs
Martí Poy. Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre
Ramon Ruiz i Fons.  Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa
Salvador Carbó.  Ecomuseu dels Ports i Centre Picasso d’Orta
Victòria Almuni.  Centre d’Estudis  Seniencs – Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l’Ebre
Viqui Carles.  Graëllsia
Josep Santesmases. CCEPC-Institut Ramon Muntaner
M. Carme Jiménez. Institut Ramon Muntaner
Mercè Roca. Institut Ramon Muntaner

Organitza:
Graëllsia
Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa
Institut Ramon Muntaner
CCEPC

Col·labora:
Departament de Cultura
Ajuntament de Roquetes
Observatori de l’Ebre
Obra Social “La Caixa”


Textos i imatges via Institut Ramon Muntaner 

VISITA A LA SALA DE RESERVA DEL MUSEU DE TORTOSA

Ahir dissabte 22 de novembre vam poder descobrir la sala de reserva del Museu, en una activitat exclusiva per al socis i sòcies de l'entitat, on la proximitat ens va permetre i establir lligams envers el nostre patrimoni. 
De la mà de Mª José Bel i Eva Castellanos, vam poder entendre les entranyes d'un Museu, la seva gestió i model expositiu. A més de la catalogació i el seu inventari, vam ser conscients de les mesures de conservació que s'aplica a cada una de les peces, tenint en compte la seva tipologia.  

Una sala que es mostra com un veritable tresor, on poder gaudir de peces procedents de diferents col·leccions o donacions i que configuren l'actual fons del Museu de Tortosa. Amb les seves dues funcions diferenciades la de registre i recerca, i l'altra de magatzem.  

Els associats assistents vam poder gaudir d'un matí a les instal·lacions del Museu, podent accedir de forma gratuïta a l'exposició permanent i l'exposició temporal, a més de recollir la nostra revista que ha estat impresa aquests últims dies.  

Volem agrair molt fortament l'assistència dels socis i sòcies que van dedicar aquest matí de dissabte a conèixer el nostre patrimoni i enfortir la nostra entitat, GRÀCIES. Per últim també agrair l'assistència de la Regidora de Cultura, Dolors Queralt, i evidentment al personal del Museu de Tortosa pel seu suport i la seva proximitat amb els visitants.