EL MOLÍ DE L’ASSUT. XXII DIADA AMICS DELS CASTELLS I DEL NUCLI ANTIC DE TORTOSA

“EN LO ANY 1575 ESSENT PROCURADORS DE LA CIUTAT DE TORTOSA LOS MAGNÍFICS SENYORS MOSSÈN MIQUEL SIMEON PINYOL, MOSSÈN VICENT CANADER, DONCELL E MOSSÈN STEVE TORNER, NOTARI, FONC FETA LA PRESENT OBRA”


És així com versa la làpida commemorativa encara existent en el basament del molí de l’Assut de Xerta. La làpida anava acompanyat de l’escut de la ciutat que va ser picat a posteriori, durant el segle XVII, moment en que es va reconèixer la independència de la vila de Xerta al 1628.

Tot i així el molí de l’Assut és una obra d’enginyeria medieval, que forma part del conjunt de l’Assut, el qual va ser construït per captar l’aigua de l’Ebre i derivar-la als dos canal de reg: el de la dreta i el de l’esquerra. Aquesta obra va ser construïda per la ciutat de Tortosa, a la dècada del 1440. Les primeres referències que consten davant la necessitat de la construcció d’un molí fariner daten del 1457, tot i així no es pot constatar l’existència d’un molí fins al 1530, sent aquest substituït per altre que introduïa la tècnica del regolf un vint anys després.

Ja al 1565 se li encomana a Cristòfol Moiano la visita de diferents molins  del Llobregat per introduir aquesta nova tècnica, visitant entre altres el de Molins de Rei. En la construcció del nou molí intervé el picapedrer Domingo Vilabona, originari de Cretes i pare de Joan Vilabona autor de la Vila d’Arnes i l’església d’Ascó. Domingo Vilabona amb Juan del Orrio, mestre major de la catedral de Tortosa, van relaitzar les visures pertinents per tirar endavant el projecte fent del molí un lloc capaç “de moldre en qualsevol sterelitat y tostemps que lo altredeixa de moldre per poca aygua...”, referint-se al molí que es va construir al marge esquerre a la riba de Tivenys a l’any 1567.

La tècnica del regolf consisteix en que l’aigua entri per un extrem i es fa passar per diferents cilindres de pedra que feien moure uns eixos, que encara es poden trobar dins del molí. A la part exterior del molí hi podem trobar el baixador de els embarcacions, on encara es conserven unes anelles gegantines per amarrar-les.

El  molí consta de dues parts ben diferenciades. D’una part l’estructura inferior, realitzada en pedra carreuada, perfectament encaixada, on es conserven les canalitzacions, els engranatges. A la part superior hi trobem una sobreestructura que serveix per habitatge als moliners. Aquesta última part actualment és la que acumula més deterioraments, amb mitja teulada ensorrada. Entre altres cal destacar la superació de grans riuades com la del 1582, 1605, 1617, 1626, 1766, 1787, 1853, 1907 i 1937, demostrant la gran solidesa del basament.

Amb els pas del temps, el molí va adquirir l’aparença actual, pujant més plantes, lloc on situar les maquinàries. A mitjans del S XIX amb l’obra del Cans de la Dreta de l’Ebre, aquest es va fer passar pel costat del molí, deixant-lo en una mena d’illa. A les primeries del segle XX, es van instal·lar unes turbines per generar energia elèctrica (encara es poden trobar restes d’aquestes dins del molí) i per últim fa vint anys es va construir una nova central hidroelèctrica una mica més al sud del molí.

Fonts:
Elements d’arqueologia industrial en el tram baix del riu Ebre de Dídac Gordillo Bel.
Dictamen de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l’Ebre  sobre el conjunt de l’assut de Xerta de Josep Moragrega, Ferran Torta, Albert Curto i Marta Martínez.


LA POTERNA DEL GENERAL ORTEGA.


Per accedir amb vehicle, es pot fer per la Pujada del Parador per la zona de Remolins i a l’altura dels Jardins del Príncep desviar-se a la dreta. Hi ha lloc per a l’aparcament. El millor accés tot així és a peu, a través del Passeig de Ronda. Accedint des de Remolins o des de l’absis de la Catedral de Tortosa.

És un gran baluard adossat a la Suda, situat entre la torre 6 i la torre 8, coneguda aquesta última com el Matxo: una gran torre-baluard situada al nord-est.

El llenç de muralla entre la torres rectangulars 6 i 7, es força interessant ja que en la seva construcció apareix material reutilitzat molt possiblement del període romà.

El baluard o conegut actualment com poterna del General Ortega, es deu al reforçament de la zona, molt possiblement  en el S XVII, durant la Guerra dels Segadors. Es tracta d’un potent baluard adossat al peu de la façana del castell de la Suda. Segons el plànol de 1711, en aquest lloc es situava l’artilleria.

La tasca del Baluard a més de defensiva, era de comunicació de la Suda (nord-est) amb la zona de la muralla de la Cortadura i baluard de les Bruixes, actualment incorporat dins del Passeig de Ronda.
Tot i el mal estat de conservació, per l’ocupació de persones i vegetació. Encara es pot transitar un estret pas a l’extrem nord-est del baluard i un altre pas soterrat a l’extrem oposat i més accessible des del Passeig de Ronda. Tot el tram presenta marques de reconstrucció a manera de pegats i materials reaprofitats.

Al seu interior destaquen les obertures de les espitlleres, per als fusells, i les escales realitzades en gran carreus.

L’actual nom de la poterna, es deu al afusellament de Jaume Ortega i Olleta. Que va tenir lloc en les proximitats del citat baluard. Ortega va ser un militar i polític carlista, principal protagonista de l’alçament de 1860.

Font de la imatge i el text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.

Geocalització al Google Maps: https://goo.gl/maps/V4hPiMCezaU2

PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, 2017

Benvolgudes i benvolguts.

Contat i debatut a l'última assemblea, Amics dels Castells fa diferents propostes dins del marc dels pressupostos participatius de l'ajuntament de Tortosa.

Fem aquest escrit per a fer-vos arribar quines són les diferents actuacions que proposa l'entitat. Totes elles al voltant de la Muralla del Rastre al Sector de Santa Clara i que tenen relació en demandes fetes en anterioritat i que fins al moment no s'han portat a terme.

Les tres propostes que plantegem són les següents, esperant que siguin admeses per la comissió tècnica. Les publiquem aquí per donar a coneixer el detall de les mateixes, ja que aquests desenvolupament de els propostes no ha estat possible de presentar a l'Ajuntament. 

Les mateixes es plantegen com accions individuals, però a la vegada consecutives. Com cada persona pot fer propostes us encoratgem a fer-les de forma individual envers el patrimoni fortificat de Tortosa. Encara farà més potent les demandes envers els Castells. Ho podeu fer per web o presencialment a l'Ajuntament.


PROPOSTA NÚMERO 1

ACTUACIÓ: EXTRACCIÓ PER LA CONSERVACIÓ I CATALOGACIÓ DE LES DUES LÀPIDES HEBREES PROCEDENTS DE L’ANTIC CEMENTERI JUEU DE TORTOSA.

INTRO: El 1368, en plena construcció de bona part del recinte amuradat per protegir la ciutat en un moment d’inestabilitat, es va procedir a “reaprofitar” tot tipus de material de pedra a l’abast. I es va fer també -i especialment-  amb el cementiri jueu que pràcticament va quedar arrasar. Les làpides funeràries hebrees, algunes datades del s. IX, segons els seus coetanis, foren utilitzades de farciment de les muralles. D’aquell nombre quantiós però imprecís de làpides hebrees reutilitzades  només se n’han conservat i que tinguem coneixement dues, totes dues ubicades a la torre poligonal del sector amuradat del barri del Rastre. Del total de les 171 làpides hebrees avui conservades a Catalunya (la majoria a Barcelona i Girona) 3 són de Tortosa (la trilingüe i les dues del Rastre) . És lloable, però alhora pertinent i correcte que Tortosa, vetlli, cuidi, divulgui i posi en valor aquets actius epigràfics, així com el seu Call, per la dignitat dels seus tresors hebreus.

- Extracció per a la seva conservació i catalogació, passen a formar part de la Col·lecció del Museu de Tortosa.

- Un cop realitzada l’extracció que es realitzen rèpliques exactes de les dues làpides i siguin col·locades als llocs d’origen. Unes rèpliques que documentin el context de la reutilització del material jueu en la construcció de les muralles envers el 1368.

- No fer-ho seria facilitar la desmemoria de la història. Al recinte amuradat de Tortosa es poden observar aquests tipus d’actuacions, la no restitució crea una cicatriu al pany i ho podem comprovar a l’accés del Fortí d’Orleans, pel contrari de bones, rigoroses i curoses actuacions també hi trobem i un molt bon exemple és la làpida de la barca o de Porcia Euphrosyne, a les murades orientals de la Suda.

- Per últim demanem que aprofitem aquest esdeveniment que situa a Tortosa entre les ciutats amb més làpides epigràfiques hebrees de Catalunya, darrere de Girona i Barcelona, com una ocasió única per a posar en valor, divulgar i conservar aquest passat hebreu, i el seus actius entre ells el valuós Call, que encara conservem.


LLOC: TORRE POLIGONAL DE LA MURALLA DEL RASTRE. 

PROPOSTA NÚMERO 2

ACTUACIÓ:  CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ.

INTRO: Portar a terme tota aquesta sèrie de treballs en la nomenada muralla del Rastre, sector de Santa Clara a Tortosa. Per consolidar i restaurar-la, per a un futur poder fer accessible el pas de ronda, connectant diferents punts del sistema amurat de la ciutat. Portal de Tarragona – Sitjar amb la Suda i Avançades. Potenciant el perímetre defensiu de Tortosa.

- Eliminació d’elements construïts posteriorment i de la vegetació en superfície. A més de l’aplicació de biocida, que ajuda a eliminar organismes vius i parar el seu desenvolupament.

- Sanejament de junts i rejuntat. Restitució de volums de fàbrica: maçoneria, maó i tàpia.

- Cosit d’esquerdes i fissures. Consolidació d’arrebossats originals.

- Potenciar i formar drenatges.

- Entonació cromàtica.

- Eliminació de mur del Col·legi dels Josepets i substitució per una reixa per potenciar les perspectives i magnitud de tot el tram de la muralla.LLOC: MURALLA MEDIEVAL DEL RASTRE. SECTOR DE SANTA CLARA.

PROPOSTA NÚMERO 3

ACTUACIÓ:  TREBALLS EN PAVIMENT, PASSOS DE RONDA I ESCALES. ACCESSOS.

INTRO: Aquestes actuacions van destinades a fer visitable i posar a l’abast de la ciutadania el nostre patrimoni, fent del mateix un element divulgador i catalitzador de la nostra història i cultura. A més de potenciar el nostre perímetre emmurallat com un element principal dins dels atractius turístics i econòmics de la ciutat.

- Retirada de terra i anivellament.

- Restauració del paviment, i la restitució del pas de ronda.

- Consolidació de l’escala interior, del pas de Ronda.

- Crear un accés al pas de ronda de la muralla i connectar-la amb el Baluard de la Victòria i el Portal de Tarragona, ja situats al sector del Sitjar. Com ja s’ha fet i s’ha comprovat com un èxit l’accés al pas de ronda de la Muralla de Remolins als Jardins del Príncep.LLOC: MURALLA MEDIEVAL DEL RASTRE. SECTOR DE SANTA CLARA.


MEMÒRIA ACTIVITATS ENTITAT 2016

Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa.
Patrimoni, Cultura, Art, Història i Castells
Divulgar, reivindicar i fomentar la seva estima.
Associa't!

MEMÒRIA ENTITAT 2016
Us fem un recull de totes aquelles activitats que ha estat impulsant l'Entitat Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa. 

Gener 2016.
Guiatge cultural i patrimonial a la MARXA SOLIDÀRIA de la costa de gener. Organitzada pel Jovent de Movem.

Participació en la descoberta del Castell de la Suda, de la mà de la DAMA DEL CASTELL.

Febrer 2016.
Programa APADRINA UN MONUMENT, desenvolupat a l’Escola de Sant Llàtzer de Tortosa.  L’entitat, durant el mes de febrer, ha participat en la descoberta i coneixement del Fortí d’Orleans dels alumnes de primer de primària del centre educatiu Escola de Sant Llàtzer, en una edat compresa entre els 6 i 7 anys. Una activitat que ha estat coordinada pel Centre de Recursos Pedagògics del Baix Ebre. Amics de Castells i Nucli Antic de Tortosa, hem participat en dues sessions. La primera desenvolupada al centre educatiu, on hem contextualitzat l’estructura defensiva del SXVIII, hem reconegut les seves parts més importants i hem conegut el Duc d’Orleans, promotor de l’obra. A la segona sessió vam fer un guiatge pel mateix fortí, coneixent i transitant les seves parts. És així com aquests xiquets i xiquetes, comencen a tenir una visió crítica envers allò que ens envolta, coneixent l’entorn i respectant-lo.

Març 2016.
ASSEMBLEA GENERAL

Article divulgatiu publicat al Setmanari Ebre, sobre les dues làpides amb EPIGRAFIA HEBREA, a la torre poligonal de la muralla del Rastre.

Participació a la TORTOSA TEMPLERA, organitzada per Conficon turisme i tradicions. Una activitat que permet recórrer diferents espais del Castell de la Suda de Tortosa, com els soterranis (és l'única visita que s'hi pot baixar) i la pujada a la torre, així com la descoberta de la mà del cavaller de racons templers de la ciutat, convents i documents relacionats.

Abril 2016.
Presentació del disc MEM i col·laboració en PESAH al Call jueu de Tortosa.

Quotes associats exercici 2016.

Identificació del FORTINET I DEL MAS DEL PRINCEP, a la Serra de Cardó.

Maig 2016.
PRESENTACIÓ de la Diada d’Amics a la Biblioteca Marcel·lí Domingo.

Celebració de la XXI DIADA #20anysdAmics: ELS MIQUELETS A LES AVANÇADES DE SANT JOAN DE TORTOSA. Festa dels 20 anys de l’entitat. Una Diada lúdica i festiva, on a través de l’oci es posi de rellevància la importància de les estructures militars modernes de la ciutat, sent motiu d’orgull per a tots els tortosins i catalans, el tenir i conservar dins del nostre patrimoni una fortificació tant exemplar com les Avançades de Sant Joan. L’entitat amb la ferma col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa i els Miquelets de Catalunya, convida a tota la ciutadania a viure la història de forma directa, ja que amb les recreacions històriques de vida de campament, instrucció de regiments i atacs, el NOSTRE PATRIMONI RECOBRARÀ VIDA, tanmateix amb aquesta intenció proposem redescobrir els espais de la fortificació, i així entendre com i quina era la seva funció al SXVIII. Es així com Amics dels Castells es proposa com a objectiu principal, amb la celebració d’aquesta Diada, posar en valor i divulgar la importància de les fortificacions de Tortosa a nivell Europeu.

Juny 2016.
Presentació dels TREBALLS DE RECERCA DE SEGON DE BATXILLERAT al Casal Tortosí, de les estudiants de l’IES Joaquim Bau: Història i aigües del Balneari d’en Porcar, realitzat per Laura Mora i López, ha estat premiat per la Universitat Rovira i Virgili.Tortosa, un patrimoni per descobrir, realitzat per Irene López i Favà, ha estat premiat en IX Fira Literària Joan Cid i Mulet.

Juliol 2016.
Presentació REVISTA n16 Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa. Al COAC-EBRE. La revista va ser una de les coses que la nova junta va decidir que calia recuperar, ja que considerem que la mateixa és una eina molt útil de difusió i de promoció del nostre patrimoni tant material com immaterial, a més de didàctica. En aquest vintè aniversari, vam creure que el dossier central, fos dedicat a donar veu a diferents persones on a través de la seva perspectiva ens parlessin del patrimoni de la ciutat de l’Ebre. A més la revista inclou altres apartats com: Notes Històriques, Patrimoni, Recerca i Memòria d’activitats de l’entitat.

Col·laboració a la RUTA DEL CASTELL DE LA SUDA, amb Irene López i el Parador de Turisme de Tortosa. Dins el marc de la Festa del Renaixement.

Setembre 2016.
Sol·licitud en demanda de la reposició de la PORTALADA BARROCA DE L’ANTIC EDIFICI DEL SEMINARI, al carrer Montcada. Futur edifici de la Seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Tortosa. Per a que la portalada sigui reutilitzada i reubicada en aquets espais (zona del Carrer Benasquer i Cabanes) com un fiador de memòria que expliqui a generacions futures que va ser i quines eren les seves funcions que va tenir aquest espai en el passat. A més aquesta actuació serveix per revaloritzar el nostre patrimoni, sent un reconeixement de la ciutat actual al seu patrimoni. En concret potenciant el període barroc i la seva qualitat constructiva a Tortosa. A l’Ajuntament de Tortosa i Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre.

Octubre 2016.
Inscripció en els premis ROGER AWARDS de les Terres de l’Ebre. A la categoria del mèrit cultural.

Novembre 2016.
LA CATEDRAL DE TORTOSA I EL SEU ENTORN. PASSAT, PRESENT I FUTUR: CAP A UNA NOVA CIUTAT. Participació en la taula rodona de la dita jornada, organitzada per la URV Campus Terres de l’Ebre. Per l’entitat aquell espai ha de generar un equipament cultural de primer ordre a la ciutat i de titularitat pública. Un espai de coneixement i de divulgació de la història de ciutat i el seu territori i de la seva evolució tant urbana, com històrica. Tanmateix les excavacions han d’esgotar totes les possibilitats, encoratjant a l’administració local a realitzar una tercera fase a les mateixes. Un espai que aprofitant les diferents cotes de nivell aglutini les visuals urbanes i paisatgístiques a l’exterior. Un espai que es situarà en un punt estrella de la mateixa i que ha de ser la veritable carta de presentació de la ciutat, creant un nou centre cultural on el mateix pot generar de nexe d’unió entre el Museu de Tortosa (antic escorxador), la Catedral i la seva Mostra Permanent, el Palau del Bisbe i en extensió el Palau Oliver de Boteller, la font gòtica i la casa de la Diputació. Un recorregut on en pocs metres el visitant i el ciutadà ha de tenir una visió periscòpica de la història, a través dels diferents estils que s’aglutinen allí.

VISITA A LA SALA DE RESERVA DEL MUSEU DE TORTOSA I PRESENTACIÓ DE LA REVISTA EN PAPER. De la mà de Mª José Bel i Eva Castellanos, vam poder entendre les entranyes d'un Museu, la seva gestió i model expositiu. A més de la catalogació i el seu inventari, vam ser conscients de les mesures de conservació que s'aplica a cada una de les peces, tenint en compte la seva tipologia. Una sala que es mostra com un veritable tresor, on poder gaudir de peces procedents de diferents col·leccions o donacions i que configuren l'actual fons del Museu de Tortosa. Amb les seves dues funcions diferenciades la de registre i recerca, i l'altra de magatzem.  Els associats assistents vam poder gaudir d'un matí a les instal·lacions del Museu, podent accedir de forma gratuïta a l'exposició permanent i l'exposició temporal, a més de recollir la nostra revista que ha estat impresa aquests últims dies. 

LA XIII TROBADA D'ENTITATS CULTURALS DE L'ANTIGA DIÒCESI DE TORTOSA. Tres ponències d'aproximació al territori des de diferents perspectives: la històrica (per Agustí Agramunt), la patrimonial (per Àngel Portolés · PEU-UJI) i l'econòmica (per Juan Antonio Duro). Han intervingut també les representants de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, la CCEPC, i l'Institut Ramon Muntaner. També hem  comptat amb la presència de Sisco Ollé (regidor de cultura a l'ajuntament de Roquetes), David Altadill (director de l'Observatori de l'Ebre), Ferran Bladé (director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre), Vicky Carles representant de Graëllsia i Ramon Ruiz, president d'Amics dels Castells. La música de Pili Cugat i Carlos Lupprian ha posat un emotiu punt final a les intervencions. Per últim, de la mà de Maria Genescà, hem descobert la biblioteca de l'Observatori, on actualment es pot gaudir d'una exposició de mapes de diferents èpoques i d'arreu del món.

Participació al Seminari DIÀLEGS D’EDUCACIÓ I PATRIMONI. Organitzat pel Museu de Tortosa i Centre de Recursos Educatius.

Desembre 2016.
Felicitació de Nadal.

LES MURALLES DE REMOLINS


Constitueix un sector netament lineal, construït a època medieval. Que comença en el barranc del Cèlio, a la plana de Remolins, a una cota aproximada de 10m sobre el nivell del mar, puja de nord a sud la vessant nord de les Avançades de la Suda, assolint una cota de 50m, on ateny les Avançades i s’uneix.
Per accedir en cotxe, es pot fer a través del carrer Major de Remolins direcció Bítem, fins al barranc del Cèlio, on es gira a la dreta fins la plaça de Menahem ben Sharuq on es troba la torre Grossa o del Cèlio i es pot aparcar. La resta del recorregut s’ha de fer a peu, tant en la seva cara interior com exterior.  La part recaient als Jardins del Princep, sols es pot visitar accedint als mateixos, on hi ha un accés al pas de ronda del tram citat, on recórrer tot el tram de la torre Grossa fins les Avançades.

Per la interpretació de les dades, sembla que la muralla de Remolins era preexistent a la renovació completa de les muralles medievals del darrer terç del segle XIV.

Aquest sector, a més de la Suda i el Rastre, manté la seva morfologia medieval malgrat ser exposat directament a l’enemic en els diferents esdeveniments bèl·lics i reparacions posteriors. Aquesta muralla tancava el sector el call jueu de la ciutat al perímetre nord-est.

El sector esta composat per la muralla d’uns 205,50 metres de llarg amb un lleu traçat de ziga-zaga, dividint-la en tres trams. Actualment té una alçada de 7’50m, però en el passat era bastant més alta, ja que tot el sector tenia un important vall com apareix al dibuix de Wijngaerde i un avantmur: el darrer element ha estat eliminat i el vall terraplenat, quedant una part de l’altura soterrada a causa del terraplenat i altres capes de terres.

El primer tram inclou la torre Grossa o del Cèlio. Una torre circular i robusta de 12’20m d’altura i 10m de diàmetre, un tram de muralla de 62m de llarg. En aquest espai s’ha restituït el pas de ronda i una filada d’espitlleres en el coronament.

La unió en el següent tram és en angle obert, tram de 60m de llarg i arriba fins al mur de contenció dels actuals jardins, d’aspecte medieval tot i les reparacions posteriors, manté el pas de ronda i merlets. A cada part dels merlets apareix una pedra anomenada polleguera per col·locar-hi un eix horitzontal de fusta d’uns mantellets, uns protectors de fusta dels defensors, en esdeveniments bèl·lics posteriors els merlets van ser foradats, possiblement el XIX, per adequar-los als fusells. En aquest tram també apareix un portal secundari del tancat emmurallat de Tortosa, anomenat Portal dels Jueus, el mateix donava accés al cementeri jueu situat a la falda de la muntanya propera (pista poliesportiva). Data del 1421, un portal en bona part sota terra degut als estrats de terra acumulada, acabat en arc de mig punt en la part exterior i a l’interior en arc escarser, construït amb dovelles i carreus de pedra picada en brancals, en aquest sector la muralla fa un gruix de 2’20m. El coronament del portal està espitllat, possiblement renovat en guerres carlines per condicionar-los als fusells.

El tercer tram encara la pendent, de forta pujada a les Avançades, d’una llargada de 88m presenta les mateixes característiques que el tram anterior. El tram conclou en el tram sud, en la zona de contacte amb les Bastides, amb una porta d’entrada al pas de ronda, actualment tancada en una reixa.

Font de la imatge i text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.
Geocalització al Google Maps: https://goo.gl/maps/eY1vA2wbRL42

CONVOCATÒRIA DE LA XXII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D'AMICS DELS CASTELLS

Benvolguda sòcia, benvolgut soci:

Us comuniquem la data de la propera assemblea general ordinària, que realitzarem el proper divendres 24 de febrer de 2017. Una assemblea de vital importància per continuar donant vida a l’entitat Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa.

Aquest exercici passat, ha estat un gran any per a l’entitat. Amics ha celebrat els seus 20 anys d’existència. Un any ple d’activitats, des de la Junta volem agrair a totes aquelles entitats, empreses i administracions com: els Miquelets de Catalunya, Institut Ramon Muntaner, Conficon, La Jueva de Tortosa, Lo Portal de Tamarit, Casal Tortosí, COAC-Ebre, Universitat Rovira i Virgili, Observatori de l’Ebre, Biblioteca Marcel·lí Domingo, Museu de Tortosa, Arxiu del Baix Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de Tortosa, que amb el seu suport i col·laboració hem pogut tirar endavant un total de quinze activitats destinades a posar en valor, recuperar i dinamitzar el patrimoni de la ciutat i el territori, entre totes elles volem destacar la magnífica XXI Diada #20anydAmics de recreació històrica que vam poder gaudir a les Avançades de sant Joan.

Altre aspecte que volem revalorar d’aquest any, és la recuperació de la revista de l’entitat. Una capçalera que havia restat silenciada durant quatre anys, ha estat redimensionada com una eina clau de l’entitat per promoure, reivindicar i divulgar el nostre patrimoni, sols així podrem despertar l’afecte i l’estima envers el mateix. Amb el número 16 de la revista Amics no sols ha canviat la seva edició i maquetació, l’entitat vol situar-la com una publicació de referència al territori i al País sobre patrimoni, art, cultura i història. Aprofitem per informar aquells associats que encara no han passat a recollir-la, que podran fer-ho en data de l’assemblea general.

Tenint com a principal objectiu restablir el contacte amb l’associat i crear connexions amb la ciutadania, us facilitem el nostre correu electrònic amicsdelscastells@gmail.com per a que continuen informant-nos de quelcom que consideren. A més volem destacar, com a través dels nostres perfils a les xarxes socials @amicscastells hem aconseguit més de mil seguidors, aspecte que ens ajuda a difondre la nostra tasca i una comunicació més fluida.

Aprofitem l’avinentesa d’aquesta carta per informar-los de la XXII DIADA “Indústries hidràuliques al voltant de Xerta”: Una Diada que tindrà lloc el 14/05/2017 sent el punt de trobada a les 9:30h a la Plaça Major de Xerta. Amb la mateixa Amics donarà tot el seu suport a les iniciatives impulsades per l’Ajuntament de Xerta, per declarar el Molí de l’Assut i tot el seu contorn en Bé d’Interès Cultural Nacional. Us esperem, serà una jornada on visitarem els diferents molins medievals del municipi, la Hidroelèctrica i el Molí de l’Assut.

A l’assemblea es tractaran temes que afecten a l’entitat de forma directa, per aquets motius i altres que tractarem, com la rebaixa de les quotes anuals per l’exercici 2017, us esperem. Soci i sòcia: VINE I RECULL LA REVISTA!, si encara no la tens!

Cordialment,
Per una ciutat digna i culta.

Adjuntem la convocatòria de la mateixa i l’ordre del dia.


ASSOCIACIÓ AMICS DELS CASTELLS I NUCLI ANTIC DE TORTOSA
Convocatòria assemblea general ordinària

De conformitat amb l’establert al capítol III, article 12 i al capítol V, article 22 dels estatuts de l’entitat, la junta de govern, convoca assemblea general ordinària de l’Associació Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, a celebrar el proper divendres 24 de febrer de 2017, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, a l’edifici denominat “Casal Tortosí”, situat a Tortosa, Plaça Sant Joan.

Amb l’ordre del dia següent:

Aprovació de l’ordre del dia. (Amb inclusió, si procedeix de qualsevol altre punt, a proposta dels socis/es.)
Lectura i aprovació si escau, de l’acta de l’assemblea general anterior.
Aprovació si procedeix de la liquidació de comptes de l’exercici 2016.
Aprovació del pressupost exercici 2017.
Aprovació memòria activitats de l’any 2016.
Presentació i aprovació activitats per a l’any 2017.
Comunicat d’altes i baixes dels socis i les sòcies d’Amics.
Actualització si procedeix de la quota anual.
Ratificació de la Junta de govern.
Precs i preguntes.

Es prega la màxima assistència.

Ramon Ruiz i Fons.
El President.