LES MURALLES DE REMOLINS


Constitueix un sector netament lineal, construït a època medieval. Que comença en el barranc del Cèlio, a la plana de Remolins, a una cota aproximada de 10m sobre el nivell del mar, puja de nord a sud la vessant nord de les Avançades de la Suda, assolint una cota de 50m, on ateny les Avançades i s’uneix.
Per accedir en cotxe, es pot fer a través del carrer Major de Remolins direcció Bítem, fins al barranc del Cèlio, on es gira a la dreta fins la plaça de Menahem ben Sharuq on es troba la torre Grossa o del Cèlio i es pot aparcar. La resta del recorregut s’ha de fer a peu, tant en la seva cara interior com exterior.  La part recaient als Jardins del Princep, sols es pot visitar accedint als mateixos, on hi ha un accés al pas de ronda del tram citat, on recórrer tot el tram de la torre Grossa fins les Avançades.

Per la interpretació de les dades, sembla que la muralla de Remolins era preexistent a la renovació completa de les muralles medievals del darrer terç del segle XIV.

Aquest sector, a més de la Suda i el Rastre, manté la seva morfologia medieval malgrat ser exposat directament a l’enemic en els diferents esdeveniments bèl·lics i reparacions posteriors. Aquesta muralla tancava el sector el call jueu de la ciutat al perímetre nord-est.

El sector esta composat per la muralla d’uns 205,50 metres de llarg amb un lleu traçat de ziga-zaga, dividint-la en tres trams. Actualment té una alçada de 7’50m, però en el passat era bastant més alta, ja que tot el sector tenia un important vall com apareix al dibuix de Wijngaerde i un avantmur: el darrer element ha estat eliminat i el vall terraplenat, quedant una part de l’altura soterrada a causa del terraplenat i altres capes de terres.

El primer tram inclou la torre Grossa o del Cèlio. Una torre circular i robusta de 12’20m d’altura i 10m de diàmetre, un tram de muralla de 62m de llarg. En aquest espai s’ha restituït el pas de ronda i una filada d’espitlleres en el coronament.

La unió en el següent tram és en angle obert, tram de 60m de llarg i arriba fins al mur de contenció dels actuals jardins, d’aspecte medieval tot i les reparacions posteriors, manté el pas de ronda i merlets. A cada part dels merlets apareix una pedra anomenada polleguera per col·locar-hi un eix horitzontal de fusta d’uns mantellets, uns protectors de fusta dels defensors, en esdeveniments bèl·lics posteriors els merlets van ser foradats, possiblement el XIX, per adequar-los als fusells. En aquest tram també apareix un portal secundari del tancat emmurallat de Tortosa, anomenat Portal dels Jueus, el mateix donava accés al cementeri jueu situat a la falda de la muntanya propera (pista poliesportiva). Data del 1421, un portal en bona part sota terra degut als estrats de terra acumulada, acabat en arc de mig punt en la part exterior i a l’interior en arc escarser, construït amb dovelles i carreus de pedra picada en brancals, en aquest sector la muralla fa un gruix de 2’20m. El coronament del portal està espitllat, possiblement renovat en guerres carlines per condicionar-los als fusells.

El tercer tram encara la pendent, de forta pujada a les Avançades, d’una llargada de 88m presenta les mateixes característiques que el tram anterior. El tram conclou en el tram sud, en la zona de contacte amb les Bastides, amb una porta d’entrada al pas de ronda, actualment tancada en una reixa.

Font de la imatge i text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.
Geocalització al Google Maps: https://goo.gl/maps/eY1vA2wbRL42

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...