TORTOSA. CIUTAT EN CARÀCTER.

Aquesta última setmana hem vist com Tortosa ha aconseguit el distintiu de “Ciutats encaràcter”. Amics dels Castells i del Nucli Antic, ha donat un suport actiu envers aquesta marca que pretén ajudar a la ciutat a desenvolupar-se turísticament, per tant pensem que ha estat un fita important aconseguida i al mateix temps cal felicitar a les persones que l’han impulsada i a tota la ciutadania en general.

Vista de la Suda, des del Baluard de la Victòria.

Tot així el nostre suport va anar acompanyat d’una sèrie de propostes i reivindicacions que vam fer patents en el moment de donar suport a la candidatura de Tortosa a “Ciutats en Caràcter” i que ara volem fer públiques, a l’espera de que entre tots poguéssim posar-les en marxa i així millorar el nostre entorn urbà i paisatgístic.

El nostre suport, té unes característiques específiques, les quals i en relació a la demanda feta, pensem que poden millor molt, no sols el patrimoni, sinó també la xarxa associativa de la ciutat, la cultura, l’artística-creativa i fins i tot el turisme.

Tots els punts se poden resoldre amb un element bàsic: l’estima. Potenciant l’estima envers el patrimoni, la cultura, l’art... molts dels punts que tractarem a continuació estarien resolts.

Passem a detallar alguns dels punts que des d’Amics dels Castells, podem ajudar a millorar:
El primer punt ens parla d’una ciutat amb un fort i destacat component històric i cultural. Això és del tot indiscutible, és el principal atractiu de la ciutat i molt segurament s’ha deixat de treballar amb la intensitat que caldria. Tortosa està plena de tradició, musical, arquitectònica,  política, religiosa, educativa, associativa, literària, artística,... que no s’estan treballant amb la dignitat que es mereix i això fa que a la ciutat de Tortosa s’estigui en permanent retrocés: artístic-creatiu. Molt d’aquells que com ens diu el model de “Ciutat en Caràcter” tenen un esperit creatiu, directament marxen o millor dit, es senten totalment expulsats per unes administracions que no saben gestionar aquesta capacitat creativa.

Criteris a satisfer:

A) Equipament i/o patrimoni arquitectònic ben conservats. Malauradament i en relació als BCINs que fa la convocatòria, tots els que tenim son rellevants i importants. No podem prescindir de cap d’ells i durant massa temps, la ciutat els ha deixat de banda.

Nosaltres respecte a les fortificacions i muralles, proposem una cosa ben senzilla: la neteja periòdica del perímetre fortificat, no deixant passar anys entre una neteja i l’altra. Per dos motius, això farà que la despesa en la neteja cada cop sigui menor i al mateix temps podrem identificar abans quines són les problemàtiques que comencen a tenir les edificacions ja centenàries. Sense oblidar la feinada que encara tenim en un desenvolupament atractiu dels barris que formen el casc antic de la ciutat i que després detallarem.

B) Senyalització: és evident que hi ha una mancança total en aquest aspecte, no hi ha una ruta de les fortificacions. Fins aquest any, que Amics ha posat punts d’interès al google maps no apareixien en lloc “online”, les nostres fortificacions i muralles. Al plànol turístic de la ciutat de Tortosa, queden desdibuixats completament i com una cosa subsidiària. Cal convertir-se en un expert per gaudir de tot el perímetre, aspecte que cal rectificar. Si Tortosa té un tresor, per singular i únic a Europa, és el seu perímetre fortificat. Que amb les últimes descobertes de la muralla romana, fan que la ciutat conservi un entramat de gairebé 2000 anys, del tot impensable en altres ciutats de l’arc del Mediterrani.

C) Política i normativa de neteja. Baix el nostre punt de vista, la conscienciació a la ciutadania i la neteja en molts dels llocs de la ciutat és insuficient. Sobretot en solars i al voltant de les muralles. Hem descuidat, durant massa temps el nostre patrimoni i ara el tenim envoltat d’una vegetació que se’l menja.

Mestissa. Agustí Querol
D) Espais verds. Tenim una meravella dins la ciutat, com és el Parc. Molts dels elements patrimonials que hi ha en el seu interior, estant totalment descuidats i/o abandonats com és el llac modernista antic i escales modernistes de Pau Monguió. Molta vegetació als parterres, acumula brossa durant dies. A més podria ser un lloc més didàctic, amb la senyalització de plantes i arbres, molts d’ells de gran interès. A l’igual que els Jardins del Princep on a més de les escultures, es podria treballar el tema de la botànica, ja que és un lloc tancat i perceptible de poder realitzar, plantant espècies botàniques, que facin del lloc més interessant encara.

E) Polítiques municipals de protecció del patrimoni cultural i natural. Aquest és malauradament el punt més dèbil de tots els mostrats. Durant dècades la ciutat ha deixat el patrimoni abandonat a la mà de Déu i ara tenim un problema el mateix està envellit i amb falta de confort.

F) Mobiliari urbà. Per posar un exemple en tot el perímetre fortificat no hi ha cap banc, cap font. Al magatzem municipal, encara es guarden els bancs antics i clàssics del Parc? Per què no reubicar-los al perímetre fortificat. Ubicant-los en llocs estratègics, el mobiliari urbà sempre dóna sensació de tranquil·litat, d’esbarjo i passeig. Sensació d’habitabilitat.

G) Polítiques en favor del vianant. En aquest punt cal ser més combatiu, a la societat en general li pot costar molt adaptar-se als nous models urbans, però cal pedagogia i esforç en sumar espais de vianants a les nostres ciutats. Hi posem un referent la ciutat de Pontevedra.


Altre aspecte que destaca la convocatòria de Ciutat en Caràcter és l’artístico-creatiu. En aquest punt hi farem unes quantes referències.

El desenvolupament creatiu, la creació de nous corrents i estils a més de potenciar les noves tendències s’hauria de treballar com hem dit en un punt anterior des d’una gestió de la cultura diversificada, amplia i inclusiva. Creant equipaments i/o museus nous que potencien aquest aspecte de la ciutat. En general no és té una visió de Tortosa, com a ciutat cultural. També es podria treballar per portar a “Ciutat cultural de l’any de Catalunya”.

Retrat de monjo. Antoni Casanova.
A la vegada s’han de recuperar els artistes de referència (i no sols en literatura, que també), altres com Agustí Querol o Antoni Casanova, farien de Tortosa una ciutat única als Països Catalans, en quant a pintura i escultura. Si parlem en termes musicals, ens trobem en la mateixa situació, hi ha un total desconeixement d’aquestes personalitats que van situar a Tortosa, com un centre de creació.
Cal crear i potenciar un Museu d’Art, que mostri tots aquests aspectes de les Belles Arts, desenvolupades en aquest territori. A la vegada es creen equipaments al Nucli Antic i el fan atractiu, segur i altre cop habitables.

Això sols se pot fer potenciant la compra d’obra, unificant el llegat d’aquets artistes... A més la ciutat ha de saber capitalitzar la cultura que es genera al territori, no deixant en mans d’altres poblacions aquesta dedicació. Amposta ens porta, un gran avantatge en aquest aspecte i segurament serà aquesta ciutat qui acabi desenvolupant i gestionant aquest aspecte, que realment fa “Una ciutat en caràcter”.

Altre aspecte que es tracta és la de ciutat acollidora i inspiradora. És a dir parlem del paisatge urbà i de la seva potencialització.

Mural Felip Pedrell, Barri del Rastre.
Comencem per tenir un casc antic declarat Conjunt Històric Artístic, amb barris que haurien de ser atractius, no sols per al turista sinó també per a la població de la ciutat. El Call, Sant Jaume, Santa Clara, Rastre, Garrofer, Castell, Santa Maria, són actualment barris sense atractiu per a la població de Tortosa, on hem creat una ciutat “dònut”, on el centre ha quedat deshabitat i amb poca seguretat i la gent viu al voltant o directament disseminada.

Uns barris que es mostren sense equipaments, sense atractiu, amb cases tapiades i un terrible deteriorament arquitectònic, solars plens de brossa i runa, carrers tancats amb reixes o tapies de fusta, poliespan projectat a dojo a les mitgers, amb un paviment deficitari, amb un cablejat elèctric obsolet en ple SXXI. En els últims temps cal reconèixer que s’ha treballat puntualment envers molts dels punts ara aquí tractats, però pensem que l’aposta pel caràcter de Tortosa ha de ser molt més ferma i proactiva.

Necessitem plantejar el futur de la ciutat, i també el turístic. Però primer assentem unes bones bases culturals, amb llocs de treball estable, on s’estime la cultura i l’art de la ciutat. Sols així farem que el turista torni, sols així donarem una visió d’una ciutat cohesionada i per tant en caràcter.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...