FORTÍ D’ORLEANS


Obra defensiva construïda totalment al SXVIII, en la perifèria sud de la ciutat de Tortosa, actualment totalment dins del casc urbà i d’una forta bellesa.

S’assenta a l’extrem sud-oest del altiplà de les Esplanetes. Sobre precipici rocós creat per dos barrancs, al nord pel barranc de les Esplanetes, per on transcorre la carretera de la Simpàtica (delimitació amb el turó del Sitjar)  i al sud un barranc molt curt, però igualment profund, on actualment es situa la Pujada al Seminari.

La ubicació del fortí, permetia una amplia visió sobre tota la plana del sud de Tortosa, la ciutat, el riu Ebre a l’est i al nord el turó del Sitjar.

Per accedir amb vehicle, es pot fer per la Pujada del Seminari (molt propera a l’estació de Ferrocarrils), que porta directament sobre l’altiplà, amb facilitat d’aparcament. A peu es pot accedir pel carrer Ramon Berenguer IV, per unes escales que serpentegen fins al Fortí o per les escales del Seminari, situades enfront mateix de l’estació de Ferrocarrils.

El Fortí pertany al sistema defensiu modern de la ciutat de l’Ebre, al igual que els Avançades, Tenasses i el Bonet. Bastits entre els S XVII i XVIII, son un conjunt en la seva totalitat molt ben conservat i únic a Catalunya.

L’Orleans es va construir a posteriori de la Guerra de Successió, una vegada la ciutat va ser ocupada pel duc d’Orleans al 1708. La funció d’aquest fortí va ser la de reforçar i vigilar amb el foc, el franc est descobert del Sitjar, les esplanades contigües i l’entrada sud de Tortosa.

El fort és paradigma del sistema defensiu de Tortosa, l’experiència de l’atacant en comprovar un punt feble de la ciutat, li va servir per construir i reforçar precisament aquest punt, un cop la ciutat ja estava en el seu poder. La nomenclatura del Fortí, també perdura clara i exemplificant.

El conjunt està configurat per l’adaptació al terreny on es situa, té com a elements principals dos amplis baluards. El primer d’una superfície de 1670 m2, protegit per un profund fossat que envolta tres dels cinc parament del baluard. Encarat a l’altiplà es tracta d’un fortí característic i clàssic de l’època barroca, amb canoneres per situar l’artilleria.

El volum interior està terraplenat excepte tres espais: emplaçats a la seva part (la gola) d’entrada al baluard, una sala amb volta a prova de canó destinada a polvorí i adossada al parament sud-oest una cova en proximitat al polvorí.

El reducte de la gola, té un impressionant coronament d’espitlleres, les quals tenien un pas de fusta, no conservat, al qual s’accedia per una escala d’obra. Des de la seva porta d’entrada partia un pas d’unió (caponera) amb el Sitjar, la caponera va ser enderrocada el 1965. La porta també contenia un florit escut, que va ser extret i actualment conservat.

El segon baluard o tenassa, que defensa al primer per el flanc dret té una superfície de 1760 m2 i està totalment adossat i adaptat a l’orografia escarpada del barranc, conferint-li una forma poligonal totalment irregular.

Aquest cos s’accedeix des de la part posterior del primer baluard, vorejant el mur de tancament nord-oest, per unes escales es pot accedir a la plataforma terraplenada i les canoneres. Les quals apunten cap al nord-oest (actual eixample de Tortosa), a l’interior del volum del segon baluard i a nivell del fossat hi ha construïda en volta de canó una allargassada galeria amb espitlleres, amb funció de defensa del fossat contigu.

Els dos baluards resten units per un camí cobert, amb travesses i entrades.

Font de la imatge i el text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.
Geocalització al Google Maps: https://goo.gl/maps/Xo6HbsHyyJN2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...