FORTÍ DE TENASSES


Tenasses o Tenalles, és una complexa estructura defensiva, situada al nord de Tortosa i exempta. Amb 300m de llarg i una superfície de 26,400m2, es va edificar passat el barranc del Cèlio.

Situada sobre un promontori base, com la resta de turons de Tortosa, esta encerclat per barrancs, que delimiten la fortalesa. La façana sud, és la més espectacular i s’assenta sobre un rocós i escarpat vessant, que mira l’horta de Pimpí, l’Ebre, la plana i lo Port.

L’accés en vehicle i també per a vianants es fa a partir del Portal de Remolins, per la Costa de Tenasses, que després passa a Costa del Cèlio, passant un 800m i amb el turó de Tenasses a l’esquerra, es gira per una pista de terra que porta a l’explanada al nord de la fortificació, on es pot aparcar. Per a vianants existeix un camí que surt de la Torre del Cèlio en Remolins i arriba a l’entrada original, tot i que actualment resta poc transitable al estar ple de vegetació i brossa.

El Fortí de Tenasses, és una avançada defensiva de la muralla nord de Remolins, aprofita una plana que te forma de fletxa orientada a la ciutat.

Tot i el nom, el fortí no correspon a la tipologia militar de “tenasses”, sinó que es tracta d’una construcció de suma de mitjos baluards, tipus hornabecs. La nomenclatura de tradició popular, podria vindre no tant de l’estructura sinó com de la posició que ocupa front el complex defensiu.

El fortí està format per dos recintes continguts, però diferenciats i bastits en dues etapes, finals del SXVII i SXVIII.

El primer conjunt del SXVII, té un cos defensiu parcialment terraplenat sent una joia de l’arquitectura militar de l’època. El cos amb una altura de 8m, esta format per dos semibaluards units per una cortina central i dos flancs laterals, units en la part posterior formant un angle agut.

El flanc lateral de l’hornabec de l’esquerra dóna a l’exterior sobre un precipici, el de la dreta està protegit per una muralla perimetral i conté un portal d’entrada a un pati-fossat. L’accés al primer cos de Tenasses es fa a través d’un portal format a l’exterior per un angle recte i brancals de pedra picada. A l’interior seguint un pas estret, hi trobem dues sales de desigual altura, l’espai esta cobert per volta de canó de maó; destinades a magatzem de pólvora.

El pati interior té la funció de distribuïdor, apareixen una rampa i escales que faciliten la pujada al cos superior del cos defensiu, on es situen divuit canoneres i les restes de les garites ubicades en els angles sortints dels hornabecs. A més hi trobem a la zona una voluminosa cisterna amb volta amb proba de canó i al mig del nivell superior un suport de parallamps bastit en carreus.

Les segones Tenasses, és un recinte fortificat, de grans dimensions. Ubicat a continuació del fossat de les primeres Tenasses, l’espai central l’ocupa la Plaça d’Armes amb 8500m2. Actualment lliure d’edificacions, però sembla que la mateixa en el passat albergava diferents construccions.

El front nord, conté diferents element  d’una fortificació abaluartada: dos grans semibaluards, units per una cortina central: hornabec. Precedits per un fossat amb un revellí.

A la cortina central es situa una entrada a la plaça d’armes format per parament de carreus i un portal amb brancals i arc rebaixat, construïts en pedra treballada.

Amics dels Castells, reclama la seva integració en el sistema urbà de la ciutat i habilitació, per a la seva visita. A més d’una neteja periòdica del mateix, un cop la mateixa és propietat municipal.

Font de la imatge i el text: Pla Director de les Muralles de Tortosa. Ajuntament de Tortosa. Juny 2015.

Geocalització a Google Maps: https://goo.gl/maps/UZrJpyb8BUz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...