LA CATEDRAL DE TORTOSA I EL SEU ENTORN. PASSAT, PRESENT I FUTUR: CAP A UNA NOVA CIUTAT

Fem aquest escrit per deixar constància de la nostra participació en la taula rodona de la dita jornada, organitzada per la URV Campus Terres de l’Ebre.

En primer lloc volem agrair la invitació a l’entitat a participar en la mateixa i als coordinadors de la Jornada per potenciar el diàleg i la comunicació entre els diferents entitats, administracions i especialistes de la ciutat.  

En quant al posicionament inicial envers l’enderroc de la façana fluvial o les conegudes com a cases de la Catedral, i sense cap ànim d’obrir cap debat, l’entitat Amics des dels seus inicis es va mostrar desfavorable al seu enderrocament, conegudes són en el seu històric les xarrades, ponències i estudis envers la protecció i recuperació de les cases del carrer Croera.


Tot i així en els últims temps, l’entitat va restar en silenci i aquelles persones que vam defensar la façana fluvial històrica, sempre ho férem a nivell particular.

Més enllà del m’agrada o no m’agrada, era evident que les cases presentaven tota una sèrie de deficiències i que les solucions futures han de millorar els problemes del passat.

Un referent; el Centre Arqueològic de l’Almoina de València.

És evident que no hem d’inventar res, en les possibles solucions que planteja actualment el nou entorn de la Catedral de Tortosa. Nosaltres proposem aquesta actuació per proximitat  i adaptació a la problemàtica que se’ns presenta actualment a la ciutat.


L’Almoina és un espai situat entre elements que ens recordaran a la nostra ciutat, la catedral de València, el Palau Episcopal, la Basílica de la Mare de Déu, l’Almodí... és a dir al cor de la ciutat. Un solar que va proporcionar l’enderroc de l’antiga casa gòtica de l’Almoina i que des del 1985 constitueix una antologia històrica de la ciutat amb una superfície de 2500 metres quadrats.


L’Almoina es presenta al visitant com un viatge al passat, on poder anar reconstruint la història i l’evolució urbana de la ciutat mitjançant les línies de temps i destacant els contextos històrics globals i particulars. És així com el visitant descobreix i transita, des de la fundació de la ciutat de Valentia, passant per la primera ciutat cristiana (visigoda), la constitució de Balànsiya i l’Almoina en època medieval, fins l’actualitat. Com es pot apreciar, la similitud amb el solar de les cases de la catedral és més que evident.


Tot i així l’Almoina de València, no sols mostra connexions en el seu interior expositiu, al seu exterior mostra tota una sèrie de solucions urbanístiques i arquitectòniques, que poden ser referents a l’hora d’actuar a la nostra ciutat. L’equipament cultural creat genera tota una sèrie de connexions entre els diferents espais que uneix, a més de crear una gran plaça urbana i solucionar els problemes visuals que generen les mitgeres preexistents al nou espai generat per l’enderroc.

L’entorn de la Catedral de Tortosa.

Baix el nostre punt de vista les excavacions aparegudes, del tot inesperades pel seu alt valor històric, sent la muralla romana la veritable protagonista, han de ser conservades, museïtzades, transitables i visitables.


Ha de generar un equipament cultural de primer ordre a la ciutat i de titularitat pública. Un espai de coneixement i de divulgació de la història de ciutat i el seu territori i de la seva evolució tant urbana, com històrica. Tanmateix les excavacions han d’esgotar totes les possibilitats, encoratjant a l’administració local a realitzar una tercera fase a les mateixes.

Un espai que aprofitant les diferents cotes de nivell aglutini les visuals urbanes i paisatgístiques a l’exterior. Un espai que es situarà en un punt estrella de la mateixa i que ha de ser la veritable carta de presentació de la ciutat, creant un nou centre cultural on el mateix pot generar de nexe d’unió entre el Museu de Tortosa (antic escorxador), la Catedral i la seva Mostra Permanent, el Palau del Bisbe i en extensió el Palau Oliver de Boteller, la font gòtica i la casa de la Diputació. Un recorregut on en pocs metres el visitant i el ciutadà ha de tenir una visió periscòpica de la història, a través dels diferents estils que s’aglutinen allí.


Tanmateix és un projecte agosarat i que exigeix de molt de rigor amb una amplia afectació a l’entorn de la catedral, tant en circulació, en visuals i connexió d’espais sense oblidar-se del riu Ebre, com a autèntic element identitari de la ciutat i el territori. Davant tot i això Amics aposta per la contemporaneïtat i realitzar un projecte acord amb el nostre temps que integri tots aquests espais, sent el punt d’unió la nova plaça, on el vianant sigui el veritable protagonista.


Per aquest motiu vam acceptar la participació en la taula rodona de la jornada, ja que pensem que el futur de la ciutat l’hem de treballar entre tots i les entitats han de tenir un paper important en aquest esdevenir. 

Ramon Ruiz i Fons
President d'Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa.

Imatges.
Figura 1: 2002 i 2003 Xerrades i debats, promoguts per l'entitat Amics dels Castells. Font revistes entitat.
Figura 2: Excavacions del solar de l'Almoina de València. Font jdiezmal.com
Figura 3: Exterior del Centre Arqueològic l'Almoina de València.
Figura 4: Interior expositiu de l'Almoina, connexió visual d'espais.
Figura 5: Espai expositiu, integració del nou espai urbà a la trama preexistent. Font Love València
Figura 6: Diferents element treballats en el seu interior a través de plànols, infografies, fotografies... Font Ajuntament de València. 
Figura 7: Integració de mitgeres, espai expositiu i urbà, de l'Almoina. Font visitervalencia.com
Figura 8: Excavació arqueològica de Tortosa. Fotos Gerard Climent.
Figura 9: Espai amb afectació amb la nova actuació urbanística
Figura 10: Taula rodona. Font Ser Ebre

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...