PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, 2017

Benvolgudes i benvolguts.

Contat i debatut a l'última assemblea, Amics dels Castells fa diferents propostes dins del marc dels pressupostos participatius de l'ajuntament de Tortosa.

Fem aquest escrit per a fer-vos arribar quines són les diferents actuacions que proposa l'entitat. Totes elles al voltant de la Muralla del Rastre al Sector de Santa Clara i que tenen relació en demandes fetes en anterioritat i que fins al moment no s'han portat a terme.

Les tres propostes que plantegem són les següents, esperant que siguin admeses per la comissió tècnica. Les publiquem aquí per donar a coneixer el detall de les mateixes, ja que aquests desenvolupament de els propostes no ha estat possible de presentar a l'Ajuntament. 

Les mateixes es plantegen com accions individuals, però a la vegada consecutives. Com cada persona pot fer propostes us encoratgem a fer-les de forma individual envers el patrimoni fortificat de Tortosa. Encara farà més potent les demandes envers els Castells. Ho podeu fer per web o presencialment a l'Ajuntament.


PROPOSTA NÚMERO 1

ACTUACIÓ: EXTRACCIÓ PER LA CONSERVACIÓ I CATALOGACIÓ DE LES DUES LÀPIDES HEBREES PROCEDENTS DE L’ANTIC CEMENTERI JUEU DE TORTOSA.

INTRO: El 1368, en plena construcció de bona part del recinte amuradat per protegir la ciutat en un moment d’inestabilitat, es va procedir a “reaprofitar” tot tipus de material de pedra a l’abast. I es va fer també -i especialment-  amb el cementiri jueu que pràcticament va quedar arrasar. Les làpides funeràries hebrees, algunes datades del s. IX, segons els seus coetanis, foren utilitzades de farciment de les muralles. D’aquell nombre quantiós però imprecís de làpides hebrees reutilitzades  només se n’han conservat i que tinguem coneixement dues, totes dues ubicades a la torre poligonal del sector amuradat del barri del Rastre. Del total de les 171 làpides hebrees avui conservades a Catalunya (la majoria a Barcelona i Girona) 3 són de Tortosa (la trilingüe i les dues del Rastre) . És lloable, però alhora pertinent i correcte que Tortosa, vetlli, cuidi, divulgui i posi en valor aquets actius epigràfics, així com el seu Call, per la dignitat dels seus tresors hebreus.

- Extracció per a la seva conservació i catalogació, passen a formar part de la Col·lecció del Museu de Tortosa.

- Un cop realitzada l’extracció que es realitzen rèpliques exactes de les dues làpides i siguin col·locades als llocs d’origen. Unes rèpliques que documentin el context de la reutilització del material jueu en la construcció de les muralles envers el 1368.

- No fer-ho seria facilitar la desmemoria de la història. Al recinte amuradat de Tortosa es poden observar aquests tipus d’actuacions, la no restitució crea una cicatriu al pany i ho podem comprovar a l’accés del Fortí d’Orleans, pel contrari de bones, rigoroses i curoses actuacions també hi trobem i un molt bon exemple és la làpida de la barca o de Porcia Euphrosyne, a les murades orientals de la Suda.

- Per últim demanem que aprofitem aquest esdeveniment que situa a Tortosa entre les ciutats amb més làpides epigràfiques hebrees de Catalunya, darrere de Girona i Barcelona, com una ocasió única per a posar en valor, divulgar i conservar aquest passat hebreu, i el seus actius entre ells el valuós Call, que encara conservem.


LLOC: TORRE POLIGONAL DE LA MURALLA DEL RASTRE. 

PROPOSTA NÚMERO 2

ACTUACIÓ:  CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ.

INTRO: Portar a terme tota aquesta sèrie de treballs en la nomenada muralla del Rastre, sector de Santa Clara a Tortosa. Per consolidar i restaurar-la, per a un futur poder fer accessible el pas de ronda, connectant diferents punts del sistema amurat de la ciutat. Portal de Tarragona – Sitjar amb la Suda i Avançades. Potenciant el perímetre defensiu de Tortosa.

- Eliminació d’elements construïts posteriorment i de la vegetació en superfície. A més de l’aplicació de biocida, que ajuda a eliminar organismes vius i parar el seu desenvolupament.

- Sanejament de junts i rejuntat. Restitució de volums de fàbrica: maçoneria, maó i tàpia.

- Cosit d’esquerdes i fissures. Consolidació d’arrebossats originals.

- Potenciar i formar drenatges.

- Entonació cromàtica.

- Eliminació de mur del Col·legi dels Josepets i substitució per una reixa per potenciar les perspectives i magnitud de tot el tram de la muralla.LLOC: MURALLA MEDIEVAL DEL RASTRE. SECTOR DE SANTA CLARA.

PROPOSTA NÚMERO 3

ACTUACIÓ:  TREBALLS EN PAVIMENT, PASSOS DE RONDA I ESCALES. ACCESSOS.

INTRO: Aquestes actuacions van destinades a fer visitable i posar a l’abast de la ciutadania el nostre patrimoni, fent del mateix un element divulgador i catalitzador de la nostra història i cultura. A més de potenciar el nostre perímetre emmurallat com un element principal dins dels atractius turístics i econòmics de la ciutat.

- Retirada de terra i anivellament.

- Restauració del paviment, i la restitució del pas de ronda.

- Consolidació de l’escala interior, del pas de Ronda.

- Crear un accés al pas de ronda de la muralla i connectar-la amb el Baluard de la Victòria i el Portal de Tarragona, ja situats al sector del Sitjar. Com ja s’ha fet i s’ha comprovat com un èxit l’accés al pas de ronda de la Muralla de Remolins als Jardins del Príncep.LLOC: MURALLA MEDIEVAL DEL RASTRE. SECTOR DE SANTA CLARA.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...