LA JOTA


La Jota

La jota és probablement un dels elements del patrimoni immaterial que més ens representa i que alhora ens agermana amb els nostres territoris veïns. 

Tot i que aquesta melodia és molt coneguda per tothom, què en sabem realment sobre la jota? 

Per descobrir-ho i convertir-vos en persones expertes sobre el tema, entreu al següent blog:
Laura Mora López
Secretària d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa