CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
Benvolguda sòcia, benvolgut soci:

De conformitat amb l’establert al capítol III, article 12 i al capítol V, article 22 dels estatuts de l’entitat. La junta de govern, convoca l’assemblea general ordinària de l’Associació Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, a celebrar el proper dimarts 6 de febrer de 2017, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria al Portal de Tamarit, situat a la Costa de Capellans n3 de Tortosa.

Amb l’ordre del dia següent:
1.       Aprovació de l’ordre del dia. (Amb inclusió, si procedeix de qualsevol altre punt, a proposta dels sòcies o socis)
2.       Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’assemblea general anterior.
3.       Aprovació si procedeix de la liquidació de comptes de l’exercici 2017.
4.       Aprovació del pressupost exercici 2017.
5.       Aprovació memòria activitats de l’any 2017.
6.       Presentació i aprovació activitats per a l’any 2018.
7.       Comunicat d’altes i baixes dels associats de l’entitat Amics.
8.       Ratificació de la Junta de govern.
9.       Precs i preguntes.

Es prega la màxima assistència, a tots els assistents se’ls oferirà un vi d’honor.


El President.
Ramon Ruiz i Fons.

Tortosa, gener de 2018.

MEMÒRIA ACTIVITATS DE L’ENTITAT DURANT EL 2017

Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa.
Patrimoni, Cultura, Art, Història i Castells
Divulgar, reivindicar i fomentar la seva estima.

Associa't!

GENER
 • Proposta de catalogació, retirada de la via pública i conservació, de les peces gòtiques del Portal de Tarragona, que molt possiblement prevenen de l’antic convent carmelità del Miracle, situat en aquell lloc en època medieval. 

FEBRER

MARÇ
 • Propostes generades per al PressupostParticipatiu de Tortosa.
 • Es passen les quotes anuals de l’exercici 2017.

Ruta fortificacions modernes.
ABRIL
 • Participació i presentació de la revista Amics en el Recercat, dins de les Jornades de Cultura i Recerca Local, celebrat a Reus.
 • Engeguem la recerca amb Institut Ramon Muntaner  sobre “El mercat central de Tortosa. Recerca etnogràfica per reconeixement del patrimoni immaterial” dins de la categoria de Patrimoni Etnològic. La mateixa es portada a terme per Marc Ballester i Rosa Rodríguez.
 • Comencen obres de reubicació de la portalada barroca de l’antic Seminari al carrer Montcada de Tortosa.
 • Campanya “fes-te Amic i Amiga”, per potenciar l’associacionisme de l'entitat.

MAIG
 • L’entitat dóna suport i fa propostes per incloure la ciutat de Tortosa, dins la marca turística de “Ciutats en caràcter”.
 • Ruta Fortificacions Modernes, dins les jornades de recreació dels Miquelets de Catalunya. Guiatge de l'arquitecte Dídac Gordillo.
 • Presentació de la XXII Diada a l’Ajuntament de Xerta.
 • L’entitat genera un document; “Un Call Viu”, amb propostes de recuperació per al barri del Call i tot el seu entorn, arran l’enderroc d’un habitatge al carrer de la Vilanova.
 • Celebració de la XXII Diada: “Les indústries hidràuliquesal voltant de Xerta”. Donar a conèixer el Molis de la sèquia de les Fons i el Molí de l’Assut. Amb la col·laboració del llaüt Lo Sirgador, l’Ajuntament de Xerta i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
XXII Diada Amics dels Castells

AGOST
 • Col·laboració en l’exposició “La gran riuada1907” de les fotografies inèdites de Francesc Mestre i Noè. A la Biblioteca Municipal Marcel·lí Domingo de Tortosa.

SETEMBRE
 • Presentació de la revista Amics n1, als Jardins del Príncep.  Amb el dossier principal dedicat al Call de Tortosa i la col·laboració del Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
Presentació de la revistaAmics
NOVEMBRE

DESEMBRE
 • Organització de la Jornada Jueva i la festa deles Llums al Museu de Tortosa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa, la Colla Gegantera, la Jueva de Tortosa i Cultura Viva.
 • Felicitació de NadalDes de l’entitat volem destacar i agrair a totes aquelles persones associades o no, entitats i institucions que han participat i han fet possible les nostres activitats, #revistaAmics i propostes envers el #patrimoni de #Tortosa i les #terresdelebre.

Us esperem al 2018. ❤