PACTE PEL PATRIMONI HISTÒRIC DE TORTOSA

L'associació cultural Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa presenta aquest “Pacte pel patrimoni històric de Tortosa” amb l'objectiu primordial de promoure un mínim consens sobre la recuperació, conservació, divulgació i potenciació del ric i valuós patrimoni històric existent a Tortosa, especialment tot el que representa l'entramat emmurallat així com tot el conjunt històric-artístic del nucli antic.

L'experiència acumulada dels més de tretze anys d’existència d'Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa ens indica que la recuperació i la dignificació del patrimoni històric tortosí ha anat produint-se poc a poc, a un ritme força lent, fruit de la poca valoració que el conjunt de la ciutadania tenia vers el nucli antic i el conjunt emmurallat. Tot i això, cal ressaltar també aspectes positius que s'han produït en els darrers anys com són la restauració de les Avançades de Sant Joan, de l'antic escorxador municipal, del palau Abària, de la Catedral de Santa Maria, dels Reials Col•legis, o de la recent inauguració de l'Exposició Permanent de la Catedral, entre d'altres. És especialment important també la consecució del PINCAT, a través de la Llei de Barris que convoca el Govern de Catalunya, la qual ha de significar un impuls a una gran part del nucli antic de Tortosa.

Tanmateix, cal recordar que Tortosa encara resta molt lluny de tenir un patrimoni històric ben conservat, valorat per la ciutadania, i sobretot, ben explotat per tal que aquest es converteixi en un important recurs econòmic, cultural i turístic. Les potencialitats del nostre patrimoni són enormes i el poden convertir en un referent dins del turisme cultural de Catalunya, i per extensió, de la Mediterrània occidental.

Tortosa, amb més de dos mil anys d'història, és una ciutat que posseeix un llegat històric de primer ordre, que s'ha de convertir en un dels principals eixos de revifament econòmic i cultural de la població. Cal, però, una planificació mínima, realista, ambiciosa i de consens entre les diferents administracions i la societat civil.

És per això, que Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, presenta aquest pacte perquè la societat tortosina doni suport a un pacte pel patrimoni que té la voluntat d’accelerar la recuperació, planificació i divulgació d’allò que la història ens ha deixat i que cal posar en valor perquè Tortosa esdevingui una ciutat de referència en la conservació del nostre preuat patrimoni.

Recollida de signatures

L'entitat preveu una recollida de signatures a partir dels quatre dies de la Festa del Renaixement i que durarà tot l'estiu. A través d'internet, dels establiments comercials, de la revista de l'entitat, dels socis i sòcies recollirà el màxim de suport popular possible.

Acords


La Junta d'Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, reunida el 9 d’abril de 2008, acorda proposar un “Pacte pel Patrimoni Històric de Tortosa” amb la finalitat que la ciutadania li doni suport popular per tal de poder presentar-lo a les diferents administracions competents en la recuperació del patrimoni històric de Tortosa.

Així, aquest pacte serà entregat a l’Ajuntament de Tortosa, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol per tal que el debatin i ens donin el seu parer i compromís a l’hora d’executar-lo. Tanmateix cal recordar que l’administració ja preveu la participació ciutadana amb les entitats implicades en quan a la redacció del Pla Director de les Muralles, el seguiment del PINCAT o la creació d’un Pla de Dinamització Turística.

S’acorden deu punts bàsics en el si del “Pacte pel Patrimoni Històric de Tortosa”, els quals considerem imprescindibles per a la recuperació i potenciació del nostre patrimoni. Els detallem a continuació:


1.Creació de la Regidoria de Patrimoni Històric dins de l'Ajuntament de Tortosa

2.Adquisició per part de les administracions del castell de Tenasses (Remolins)

3.Aposta decidida per l'especialització del turisme cultural a Tortosa amb la creació d’una tarifa única i l’adequació dels diferents monuments a visitar

4.Impuls del Pla Director de les Muralles i inici de l'execució del mateix

5. El PINCAT: una oportunitat per la recuperació del patrimoni històric i la promoció de l’habitatge

6.Donar una utilitat immediata a les restaurades Avançades de Sant Joan i finalització de la seua restauració.

7.Creació d'una brigada que vetlli pel bon estat del conjunt de les muralles i castells de Tortosa.

8.Adquisició del Col•legi de Sant Josep per part de les administracions per evitar-ne la degradació i a la vegada, rehabilitar el barri antic.

9.Planificació i inici d'obres al barri de Remolins, concretament, a la zona de l'antic call jueu.

10.Contractació d'un arqueòleg municipal i potenciació de l'estudi de la història local.


ELS 10 PUNTS


1.- Creació de la Regidoria de Patrimoni Històric

L'Ajuntament de Tortosa mai ha tingut una Regidoria específica de Patrimoni Històric. Des d'Amics dels Castells i Nucli Antic demanem la immediata creació d'aquesta regidoria amb un/a responsable polític.

La majoria de ciutats que tenen un patrimoni històric prou important i significatiu ja fa anys que disposen d'una Regidoria de Patrimoni Històric . És el cas de la ciutat de Tarragona, al Camp de Tarragona, o de Flix, a les Terres de l’Ebre. Aquestes regidories són enteses com una eina bàsica i específica per a la recuperació i promoció del patrimoni històric de la població.

Per tant, cal una voluntat política real per part de la màxima institució local a l’hora de crear aquesta regidoria per donar compte a la ciutadania en aquest aspecte, i sobretot, perquè planifiqui, gestioni i divulgui les actuacions que s'hagin de dur a terme amb el patrimoni. Possiblement la manca d’aquesta Regidoria ha fet que avui dia el patrimoni de Tortosa hagi arribat a la situació de degradació i abandonament tant important.

La Regidoria de Patrimoni Històric hauria de complir i executar com a mínim els següents objectius:

1.Planificació i ordenació de les actuacions a realitzar al patrimoni municipal

2.Catalogació de tot el patrimoni municipal

3.Gestió i divulgació del patrimoni (a nivell científic, cultural i popular)

4.Control i revisió de l'estat i conservació del patrimoni

5.Promoció de la restauració del patrimoni, i sobretot, planificació de la seua utilitat.

6.Col•laboració i demanda a les administracions superiors i a la iniciativa privada per tal que ajudin a la restauració i conservació del patrimoni històric tortosí.


2.- Adquisició municipal del castell de Tenasses

El castell o fortí de Tenasses constitueix juntament amb les avançades de Sant Joan, el fortí d'Orleans i el del Bonete, un conjunt militar d’època moderna que es construí per consolidar el reforçament de l'entramat emmurallat medieval. Aquestes obres probablement daten de la primera meitat del segle XVIII i són d'un alt valor estratègico-militar de la plaça forta que fou Tortosa en l'àmbit bèl•lic i militar de la península Ibèrica durant l’edat Moderna.

El fortí de Tenasses és l'únic que amb la desaparició del govern militar de la ciutat passà a mans privades, i per tant, no és de propietat municipal o de qualsevol altra administració pública. Actualment es troba en un estat d'abandonament i procés de degradació molt important.

Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa reitera que aquest extens entramat emmurallat ha de ser de titularitat pública i ve reclamant que l'Ajuntament el compri o insti a les administracions superiors a que l’adquireixin. Per això, aquest pacte inclou com a indispensable la compra d'aquest fortí que juntament amb la resta de muralles tortosines configuren un veritable i autèntic tresor patrimonial en l'àmbit monumental i paisatgístic.


3.- Aposta decidida per l'especialització del turisme cultural a Tortosa amb la creació d’una tarifa única i l’adequació dels diferents monuments a visitar.

Sens dubte, el turisme és un dels sectors més importants i amb més auge en el desenvolupament econòmic dels països de l'Europa occidental. Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa insta a les administracions públiques que potenciïn l'especialització turística cultural i paisatgística al municipi de Tortosa, aprofitant el patrimoni històric i cultural (conjunt històric i artístic d’interès nacional, Festa del Renaixement, etc) i el natural (riu Ebre, Parc Natural dels Ports, Serra de Cardó i Bítem, etc).

Tortosa s'ha de convertir amb el referent turístic cultural entre el territori que va des de la ciutat de Tarragona fins a la de València. Cap altra població entre aquestes dues aglutina un patrimoni històric tan valuós i preuat. Demanem, doncs, que es facin tots els esforços en aquest sentit per tal d’aconseguir un turisme de qualitat i especialitzat, que visiti Tortosa pels seus monuments i atractius culturals i naturals.

Per això, creiem indispensable un Pla Local de Desenvolupament Turístic amb una estreta col•laboració entre l’Ajuntament de Tortosa (Regidoria de Turisme) i la Generalitat de Catalunya (Conselleria de Turisme, Innovació i Universitats) on s'especifiquin els objectius, activitats i model turístic de la ciutat, temporalitzant les actuacions.

A més, demanem la creació d’una tarifa única que aglutini el paquet turístic que ara per ara pot oferir el patrimoni de Tortosa: els Reials Col•legis (Centre d’Interpretació del Renaixement), la Catedral i l'Exposició Permanent d'Art, el Palau Episcopal, les Avançades de Sant Joan i l'antic Escorxador. En aquest sentit, cal signar un conveni de col•laboració entre les diferents entitats i institucions implicades (Generalitat, Església, Ajuntament, etc) amb la qual Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa mostra la voluntat de participar i col•laborar com un agent turístic més.

4.-Impuls del Pla Director de les Muralles i inici de l'execució del mateix

Cal que les administracions afectades: Ajuntament de Tortosa, Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol desencallin d’una vegada per totes la redacció del Pla Director de Muralles. En aquest sentit, l'Ajuntament, com a màxima institució local ha de liderar aquest procés que fa massa anys que no tira endavant.

Més enllà de la redacció del Pla Director de Muralles, cal que s'iniciïn obres de conservació i restauració de molts trams de muralles. Més enllà de l’inici de restauració del tram de muralla de la torre del Cèlio de Remolins cal una visió i pla global que marqui uns objectius bàsics del què han de ser les muralles d'aquí uns anys, i sobretot, que serveixi per marcar un calendari d'actuació que no pot esperar més.

Cal també implicar la resta d'administracions i la societat tortosina en general perquè en un debat obert i participatiu decidim quina utilitat s'ha de donar a cada complex de muralles (principalment, Avançades de Sant Joan, Tenasses, Bonete, Orleans, Torre de Campredó, Torre de la Fullola).

5.- El PINCAT, una oportunitat per a la recuperació del patrimoni històric i per a la promoció de l’habitatge

Cal accelerar les obres del PINCAT que executa l'Ajuntament de Tortosa d'acord amb la subvenció atorgada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei de Barris.

El retard que porten les obres ha de ser disminuït, sense perjudici de la pèrdua del patrimoni arqueològic i històric de Tortosa. Precisament tot el contrari: l’Ajuntament de Tortosa ha de ser el primer en vetllar que les obres de la millora del barri no signifiquin la destrucció de part del patrimoni i la pèrdua de sentit de la trama urbana medieval. En aquest sentit, el PINCAT ha de servir per dignificar la majoria de monuments possibles existents en els límits d’actuació, adequant-los correctament (dotant-los d'il•luminació, restaurant-los, dotar-los d'utilitat pública,etc).

Així doncs, cal destacar els Palaus medievals del carrer de la Rosa, l’església de la Reparació, la Casa Grego, el Palau Oliver de Boteller i la font gòtica annexionada al mateix, les làpides romanes del carrer Oliver i carrer Ciutat, el Portal del Romeu, etc.

D’altra banda, el PINCAT ha de significar la potenciació de l’habitatge en aquest barri. Cal una política activa per tal que la gran quantitat d’habitatges existents puguin rehabilitar-se tant des de l’àmbit privat com públic a través de les ajudes que el departament d’Habitatge atorga en l’actualitat en barris que són subjectes a les subvencions de la Llei de Barris. Cal també promoure habitatge públic protegit aprofitant el sòl que l’Ajuntament té en aquest indret.

6.- Donar una utilitat immediata a les restaurades Avançades de Sant Joan i finalització de la seua restauració.

La recent restauració de les Avançades de Sant Joan, duta a terme durant els últims anys, ha significat que després de la seua restauració no hi hagi prevista cap utilitat concreta més enllà d'algunes activitats determinades durant la Festa del Renaixement.

Ràpidament cal dotar d’una utilitat estable aquest immens complex de muralles, que a la vegada, possibiliti la seua incorporació a l'oferta turística que ofereix Tortosa. Cal, a més, acabar la seua completa restauració i preveure el manteniment de tot el complex, ara per ara, força descuidat i infravalorat.

La utilitat d’aquest complex pot ser molt variada. Davant de les diferents necessitats que avui té Tortosa i que les Avançades poden oferir, pensem que l’Ajuntament podria obrir un procés de participació ciutadana per tal de recollir la sensibilitat i copsar l’opinió pública, establint sempre uns paràmetres previs de quines utilitats es preveuen per part de l’Ajuntament.

7.-Creació d'una brigada que vetlli pel bon estat del conjunt de les muralles i castells de Tortosa.

Una de les reivindicacions més antigues d’Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa és la de la creació d’una brigada municipal que es dediqui a conservar i mantenir en un estat mínimament digne el gran entramat emmurallat de Tortosa.

Aquesta brigada municipal és del tot necessària tant per conservar les muralles i castells ja restaurats com per prevenir i evitar majors destrosses a les muralles derrocades i malmeses.

8.- Adquisició del Col•legi de Sant Josep per part de les administracions per evitar-ne la degradació i a la vegada, rehabilitar el barri antic.

Cal que les diferents administracions adquireixin l’antic col•legi de Sant Josep, construït a finals del segle XIX, catalogat com un edifici d’interès artístic local, i amb una important càrrega simbòlica i emotiva per a molta gent de Tortosa i les Terres de l’Ebre.

Després que el col•legi de Sant Josep tanqués les portes ara fa uns anys l’estat del mateix és preocupant ja que es troba en un estat deteriorament molt important. La seua situació entre el barri del Rastre, al costat de les muralles del segle XIV-XV, i el carrer Montcada situa aquest gran edifici i complex esportiu en una zona cabdal per a la recuperació urbanística i social de la ciutat històrica.

Tot i que hi ha hagut intencions de recuperar-lo amb la ubicació del Campus de la URV i que finalment no s’ha produït, demanem que aquest espai sigui adquirit per les administracions públiques i rehabilitat perquè faciliti el procés de recuperació del nucli antic de Tortosa. Recordem que aquesta era un promesa electoral de la majoria dels partits polítics que configuren l’actual Ajuntament.

Demanem que hi hagi un debat amb la societat civil de Tortosa perquè hi hagi la possibilitat d’opinar sobre quina utilitat i quins serveis hauria d’adquirir aquest complex tant important.


9.-Planificació i inici d'obres al barri de Remolins, concretament, a la zona de l'antic call jueu.

El barri de Remolins també forma part del nucli històric de Tortosa, però s’ha quedat fora de l’àmbit d’actuació de les obres previstes al PINCAT i del conveni que l’Ajuntament ha signat amb l’INCASÒL per tal d’iniciar la rehabilitació del barri de Sant Jaume.

Independentment de les actuacions a la nova zona de Remolins (Pavelló Firal, Policia Local i urbanització Avinguda Felip Pedrell) cal iniciar actuacions al reclòs del barri jueu, testimoni del patrimoni històric de la cultura jueva.

Demanem, doncs, una planificació d’actuacions en aquest barri per tal que no continuï amb la degradació existent ni arribi a límits que malauradament tenim en molts altres indrets de la Tortosa històrica.

Cal recordar que el barri de Remolins és un dels llegats patrimonials i històrics de la cultura jueva a Catalunya.


10.-Contractació d'un arqueòleg municipal i potenciació de l'estudi i la recerca de la història i el patrimoni local

Segons la Llei de Patrimoni s’indica que aquelles ciutats que tinguin declarat el seu nucli antic com a conjunt històric-artístic d’interès nacional convé que tinguin d’un/a arqueòleg/a municipal per tal de tenir cura, protegir i investigar sobre el llegat històric de la ciutat. Per tant, pensem que Tortosa no pot restar més temps sense aquesta figura municipal.

A més, cal que les diferents excavacions arqueològiques així com la recerca dels diferents historiadors i historiadores de la ciutat tingui també el màxim suport de les diferents administracions. Cal, doncs, potenciar l’estudi de la història local de Tortosa davant dels més de dos mil anys d’existència d’aquesta urbs.

Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, juliol de 2008.