LA DONACIÓ DE PATRIMONI
El passat 3 de juliol, l’entitat Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, fa fer entrega d’una peça arquitectònica del Castells de la Suda al Museu de la ciutat. Tractant-se la mateixa, d’un escut de la Casa Reial de la Corona d’Aragó, compost per blasó en quatre barres i corona, amb una mida aproximada de 30x20 cm.


El mateix que va sostreure la peça de la Suda, a l’any 1975, era una persona aficionada a fer rutes per diferents fortificacions catalanes, resseguint els volums de Pere Català i Roca.  Mentre feia una ruta per les fortificacions de Tortosa, l’escut en qüestió va ser trobat pels voltants de la muralla i les portes d’accés del Castell a un pedregam de runa existent en la zona. La troballa va ser del tot fortuïta ja que al girar una de les pedres va aparèixer el malmès escut de Catalunya.

Passats aquets anys aquesta persona que vol mantenir l’anonimat, considera oportú retornar-la a la seva ciutat d’origen, sent Amics dels Castells el representant de la mateixa, que ha fet de mediació en tot el procés. Tanmateix volem agrair el suport i acompanyament prestat en tot moment a Alons Navarro, expresident d’Amics dels Castells.

Ara la peça serà custodiada i estudiada per part del Museu de Tortosa i de la mateixa es derivarà un article que farem públic a través de la revista Amics i dels canals de comunicació del Museu i d’Amics.

En nom de l’entitat fem una crida a tots aquells que posseeixen patrimoni a que el retornin, l’entitat pot ser un dels canals però hi ha molts més. Per a nosaltres continuarà sent un plaer treballar en la recuperació del patrimoni de la ciutat, la seva recuperació i sobretot divulgant el mateix.


Us encoratgem, tots guanyem amb aquestes accions.Ramon Ruiz i  Fons                         
President d’Amics dels Castells.